OTEVÍRÁNÍ ROZHLEDNY NA VELKÉM LOPENÍKU

      Každý rok v měsíci květnu se za účasti občanů z blízkého i vzdáleného okolí z obou stran státní hranice slavnostně otevírá rozhledna na Velkém Lopeníku. Letos to bylo v sobotu 5. května. Tak jako každý rok tuto akci organizoval Obecní úřad Lopeník. Z našeho klubu se zúčastnilo 11 členek a členů. Po…

VZPOMÍNKA NA STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ

Dne 30.4.2018 jsme si v obci Boršice připomenuli sté výročí narození plukovníka RAF  Stanislava MIKULY, příslušníka 311.Sq RAF. Akce se konala u rodinného domu za přítomnosti rodiny, představitelů politického a kulturního života, místních občanů, zástupců Svazu letců z Přerova a členů našeho KVVV. Syn plk. MIKULY, podplukovník Dr v. MIKULA přivítal příslušníky rodiny,  příbuzné a…

SALAŠSKÁ TRAGÉDIE

Dne 28.4.2018 proběhla v obci Salaš v okrese Uherské Hradiště, v místech zv. Vápenice, vzpomínka na zavraždění 20 občanů obce Vlasovci a Němci. 19 občanů se dne 20.4.1945 rozhodlo připojit k partyzánům brigády J.Žižky, oddílu Olga, který operoval v chřibských lesích. Vlasovci a Němci převlečení za partyzány je odvedli asi kilometr za obec a tam…

VZPOMÍNKOVÝ AKT

Dne 27. dubna 2018 se konal v městysu Buchlovice vzpomínkový akt k 73-tímu výročí osvobození obce rumunskou armádou. U památníku padlých z I. a II. světové války přivítal starosta přítomné vojáky z VÚ Bučovice, zástupce Svazu letců z Přerova, členy našeho klubu, generála KUBALU a další přítomné hosty a občany obce. Ve svém projevu mimo…

BÁNOV

Dne 26.4. v odpoledních hodinách proběhla v obci Bánov za účasti místních občanů  a členů našeho klubu vzpomínková akce k 73. výročí osvobození obce rumunskou armádou. Pietní akt byl zahájen na místním hřbitově u pomníku rumunských vojáků, kde starosta obce Bc Marek MAHDAL krátce popsal průběh osvobozování obce, projev měl i přítomný rumunský velvyslanec a…

VZPOMÍNKOVÝ AKT V UH. BRODĚ

     Dne 26.4.2018 se konal v Uherském Brodě vzpomínkový akt u příležitosti 73. výročí osvobození Uh. Brodu a konce II. světové války. Na radnici města přivítal pozvané hosty starosta Patrik KUNČAR, mimo jiné i  primátora družebního města Nové Mesto nad Váhom ing. Jozefa TRSTENSKÉHO s doprovodem, zástupce Svazu letců, členy našeho klubu a další hosty.…

73-leté VÝROČÍ VYPÁLENÍ OSADY PLOŠTINA

73.výročí vypálení Ploštiny 22.4.2018 jsme se sešli u příležitosti 73.výročí hrozné tragédie, vypálení osady Ploština. Z našeho klubu se přišlo poklonit k památníku asi 15 členů, za které položil kytici květů předseda J.Krause. Položení věnců za zavražděné pasekáře se zúčastnili čestní hosté z celé republiky,včetně parlamentu ČR a ministerstev. Všichni řečníci se shodli na tom,…

PIETNÍ AKT V OBCI PRLOV

Prlov – vesnice v severovýchodní části Vizovické vrchoviny ve které žije asi 540 obyvatel, je vzdálena od Vizovic 11 km. Koncem II. světové války, dne 23. dubna 1945 němečtí fašisté v obci brutálně umučili a popravili 23 místních občanů. Tak jako každý rok, tak se i letos 21. dubna konala vzpomínková akce s pietou k…

PIETNÍ AKT S NOČNÍM POCHODEM

Dne 13.4.2018 se v 19.00 hod., konal pietní akt u památníčku parašutistů v obci Hostišová, za účasti asi  dvou set občanů, mezi kterými byli i členové našeho klubu. Zástupci pořadatele – skauti – přivítali čestné hosty v čele s hejtmanem zlínského kraje Jiřím ČUNKEM, rodiny parašutistů ŠIKOLOVÝCH a ŠTOKMANOVÝCH a rodinu ZICHÁČKOVU z Bystřice pod…

PIETNÍ AKT

     Dne 6.4.2018 se dva členové našeho klubu, kolega HRABĚ a ZÁMEČNÍK zúčastnili spolu se zástupci Městského úřadu Uh. Brod, v družebním městě, Novém Mestě nad Váhom, pietního aktu k 73. výročí osvobození města a jeho blízkého okolí rumunskou armádou. Na radnici jsme byli přivítání primátorem města ing. Jozefem TRSTENSKÝM a jeho náměstkyní. Po příjezdu…