ČLENSKÁ SCHŮZE

     5. března jsme se sešli v restauraci U zdi ve Zlíně na členské schůzi našeho klubu. Zahájení a přednes programu schůze provedl předseda J. KRAUSE, který nás seznámil s kulturními a společenskými akcemi v letošním roce, kterých by jsme se měli zúčastnit.  Poté předseda popřál přítomným ženám ke svátku MDŽ a spolu s místopředsedou…

     5. března jsme se setkali v restauraci U zdi ve Zlíně na členské schůzi našeho KVVV. Po přivítání předsedou klubu jsme od něj byli informování o společenských a kulturních akcích našeho klubu v letošním roce, kterých se budeme zúčastňovat. Daším bodem programu bylo blahopřání přítomným ženám k MDŽ, které pronesl rovněž předseda a spolu s s kolegou Frantou MALOTOU jim předal květinu a malou pozornost. Pak přišlo blahopřání k 85-tým narozeninám kolegovi ČERVINKOVI a 75-tým narozeninám J.KRAUSEMU. Po vzájemném blahopřání jsme se při bohatém občerstvení dobře bavili.