OSLAVA MDŽ

Mezinárodní den žen který připadá každý rok na 8. březen, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Také jako každý rok jsme MDŽ v našem KVVV oslavili a to dne 7. března, v Klubu seniorů ve…

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV

Dne 14. února 2020 se konala v prostorách jídelny KŘ Policie ČR ve Zlíně výroční členská schůze , které se zúčastnilo 37 členů a členek klubu. Po zahájení přivítal předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE hosty – delegaci KVV Prostějov v čele s jejím předsedou plk. v.v. ing. STAVNÝM, zástupce KVV Holešov s Luďkem STOKLÁSKEM, zástupce…

PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

30. prosince 2019 jsme se jako každý rok sešli v Kolibě U medvěda ve Zlíně na předsilvestrovském posezení, které jako vždy zajistil kolega Petr HLAVINKA. Vzhledem k tomu, že tomuto posezení předchází dobrá pověst, účast byla vysoká jak u členů KVVV, tak i příznivců a rodinných příslušníků. Předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE přivítal přítomné, zejména…