5.3.2016 výročka v Bratislavě.

KVV Bratislava pozvala zástupce našeho klubu na výroční členskou schůzi. Jako každoročně proběhla tato schůze ve velkém stylu, za účasti delegátů s celé republiky. náš předseda udělil medaili našeho klubu za zásluhy šesti členům KVV Bratislava, kteří s našim klubem dlouhodobě spolupracují. Byl mezi nimi i Plk.v.v. Doc. Ing. Milan Vajgl CSc. který pochází z…

27.2.2016 Výroční schůze v Žilině.

Delegace našeho klubu se v sobotu 27.2.2016 zúčastnila výroční členské schůze u KVV Žilina. Byli jsme jako vždy vřele přivítáni. Vyslechli jsme zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, pak proběhlo odměňování aktivních a zasloužilých členů. Také my jsme odměnili naší medailí dva funkcionáře jejich výboru Josefy Dupkalu a Trnku. A proto, že jsme valaši,…

Poděkování

Náš klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, tímto děkuje za poskytnutou finanční podporu, kterou jsme potřebovali na činnost našeho klubu a na výrobu medailí, kterými odměňujeme naše aktivní členy, ale taky členy jiných klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky ze kterými úzce spolupracujeme na udržování tradic výsadkového vojska a uctívání hrdinů…

6.2.2016 Výročka v Trenčíně

6.2.2016 se delegace našeho klubu ve složení Krause, Malota, Zámečník a Martinec na pozvání KVV Trenčín zúčastnila jejich výroční členské schůze. Po přivítání všech přítomných, předseda Josef Krajčír přednesl zprávu o činnosti v loňském roce, následovala zpráva o hospodaření, předání medailí zasloužilým členum klubu předsedou Slovenského výboru kol. Josefem Tučkem a našim předsedou Josefem Krausem,…

2.2.2016 Členská schůze u Zdi

V úterý 2.2.2016 jsme se sešli U Zdi na členské schůzi. Prvním bodem po zahájení bylo předání medaile za zásluhy našemu dlouholetému členu kolegovi Miloslavu Dvorníkovi, za jeho sportovní reprezentaci klubu, práci ve výboru klubu a taky u příležitosti jeho životního jubilea 70ti let. Následovalo seznámení s plánem činnosti v letošním roce, a seznámení s…

sportovní parašutismus na Zlínsku

Jak již bylo sděleno, od roku 1950 se začaly provádět seskoky v Otrokovicích, bylo to pod vedením nejlepších absolventů prvního kursu Sylvy Rodové, Jana Michňáka, Oty Žáčka, Ludvy Dvořáčka Františka Lukaštíka a dalších. V tomto roce převzal vedení výcvikového střediska Alfonz Kolář. V roce 1950 byla na Zlínsku založena další výcviková střediska a to v…

Posezení U Zdi

Včera 5.1.2016 jsme se poprvé v letošním novém roce sešli U Zdi, aby se pokračovalo v tradičních setkáních. I když účast nebyla velká, zavzpomínali jsme si na mladá léta, na vojančinu, kdo jak a kdy skákal, kdo měl na vojně se seskoků strach a podobně. Vzpoměli jsme i na to, že skákali psi, kteří měli…

29.12.2015 předsivestrovská oslava

V úterý 29.12.2015 náš klub uspořádal předsilvestrovskou oslavu, kde jsme úspěšně ukončili rok 2015. Zahájila se tradičně ve 14.00 pochodem od konečné u majáku ke kolibě u Černého medvěda, kde bylo posezení při guláši, pivu a dobrém vínku. Už po několikáté toto posezení zajišťoval kolega Petr Hlavinka. Pochod a jeho organizaci měl na starosti Zdeněk…

Informace o memoriálu

Náš klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín bude v roce 2016 pořádat memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, Krzáka…  a vynálezce padáku Štefana Baniče. Tuto soutěž budeme pořádat pod patronací hejtmana Zlínského kraje MvDR Stanislava Mišáka. Pomoc nám přislíbilo i město Otrokovice, kušařský oddíl a další. Soutěž se bude konat v Otrokovicích na…