VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

    Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně volební členská schůze našeho KVVV. Schůze se zúčastnilo ze 43 členů 34. Přítomné přivítal předseda J KRAUSE a poté předal slovo L.HRUBANOVI, aby se ujal řízení schůze. Ten přítomným hned na počátku sdělil, že hlasování bude provedeno tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky…

    Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně za přítomnosti 34 kolegů z celkového počtu 43 členů našeho KVVV volební členská schůze. Po přivítání přítomných předal stávající předseda klubu J.KRAUSE slovo kolegovi  L.HRUBANOVI a pověřil ho řízením schůze. Po seznámení s programem který byl jednomyslně přijat, nás kolega HRUBAN seznámil  se systémem hlasování a to tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky pro souhlas, nesouhlas či zdržení se hlasování. Ještě se jmenovitým návrhem na členy výboru nás seznámil s návrhem na přijetí dvou kolegyň za členky klubu a to Alenu INDROVOU a Jitku BÁRTKOVOU, které jsou dlouholeté příznivkyně klubu a aktivně se zúčastňují společných akcí. Byly přijaty jednomyslně. Poté kolega HRUBAN seznámil přítomné s návrhem na členy klubu a to Josefa KRAUSEHO, Františka MALOTU, Aleny INDROVÉ, Zdeňka KORBERA, Jindřicha HUBNERA, Jindřicha INDRY a Lubomíra ČERVENKY. O všech členech se hlasovalo vcelku. Návrh byl přjat jednomyslně všemi přítomnými 34 kolegy. Jednotlivě se hlasovalo jen o předsedovi a místopředsedovi klubu. Jako staronový předseda byl zvolen 33 kolegy J.KRAUSE, jeden se zdržel a rovněž 33 kolegy byl zvolen jako místopředseda F.MALOTA rovněž s jedním zdržením. Diskuze byla bez příspěvků a doplňovacích návrhů. Po přijetí usnesení byla schůze ukončena.

VZPOMÍNÁME

       Dne 12. ledna 2018 si připomeneme páté výročí úmrtí čestného člena našeho KVVV, Vladimíra MADĚRY, plk. v.v. Narodil se dne 19.3.1917 ve Velehradě. Po mnichovských událostech v roce 1938 nastoupil k pěšímu pluku v Uh. Hradišti, kde sloužil 4 týdny. Po okupaci českých zemí se stal členem „podzemní armády“ Obrany národa. Před  hrozícím…

PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

    Rok s rokem se sešel a znovu jako minulý rok a předešlá léta se členové a členky našeho klubu spolu s rodinnými příslušníky sešli dne 28.12. v kolibě u Černého medvěda ve Zlíně, aby společným setkáním ukončili rok 2017 a vykročili do nového roku 2018. Celkem se nás sešlo třicet tři osob. Ti z…

Členská schůze

Dne 5.12.2017 se uskutečnila v restauraci U zdi ve Zlíně členská schůze našeho klubu, které se zúčastnila velká většina našich členů a příznivců. Schůzi předsedal místopředseda klubu kolega František MALOTA, který po přivítání a seznámení s programem schůze omluvil nepřítomné – předsedu klubu J.Krauseho a kolegy Tichého a Šenkeříka, kteří se nemohli zúčastnit z důvodu…

11. listopad – den věnovaný památce válečných veteránů

11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne  v roce 1918 bylo ve vlakovém voze v LE FRANCPORT u severofrancouzského města COMPIEGNE podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny…

VZPOMÍNKOVÁ AKCE

      Dne 28. října 2017 se členové a členky našeho klubu zúčastnili za chladného a deštivého počasí v obci Křekov u Valašských Klobouk  vzpomínkové akce k 75-tému výročí popravy čtrnácti příbuzných plk. Josefa VALČÍKA německými fašisty. Vzpomínkový akt byl zahájen mší svatou u místní kapličky, po jejím ukončení se zúčastnění přesunuli k pomníku obětí, kde…

Informace pro členy KVVV – pamětní dekorace

Pamětní dekorace obsahuje dvacet různých klopových rozlišovacích znaků, které se v letech 1954 až do roku 1990 objevovali na uniformách tehdejších příslušníků ČSLA. Tyto rozlišovací znaky jsou umístěny po deseti na každé ze dvou stran. Jsou umístěny ve stejném stylu a rozvržení jak na přední tak i zadní straně dekorace-odznaku je podobné. Uprostřed je barvený…

SPORTOVNĚ – SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

     Ve středu 15.9. jsme se po prázdninách sešli v počtu asi třiceti členů a členek našeho klubu v objektu Hasičské zbrojnice v Malenovicích a to díky našemu kolegovi Frantovi MALOTOVI, který nám toto místo zajistil. Na programu bylo mimo jiné zasportovat si a připravit se na soutěž v Prostějově, v disciplinách střelba ze vzduchovky…