74-TÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

5. dubna 2019 se dva naši kolegové zúčastnili jako členové delegace Městského úřadu Uh. Brod v čele se starostou Ferdinandem Kubánikem oslav 74-tého výročí osvobození družebního města, Nového Mesta nad Váhom. V osvobozeneckých bojích o Nové M. nad Váhom padlo 122 vojáků rumunské armády. Pietní akt se v dopoledních hodinách konal u památníku padlých rumunských…

ČLENSKÁ SCHŮZE

     5. března jsme se sešli v restauraci U zdi ve Zlíně na členské schůzi našeho klubu. Zahájení a přednes programu schůze provedl předseda J. KRAUSE, který nás seznámil s kulturními a společenskými akcemi v letošním roce, kterých by jsme se měli zúčastnit.  Poté předseda popřál přítomným ženám ke svátku MDŽ a spolu s místopředsedou…

NAŠI JUBILANTI

 

 

Dne 7. března oslavil své 85-té narozeniny kolega Lubomír ČERVINKA a dne 29. března oslaví své 75-té narozeniny předseda našeho klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE. Do dalších dnů a let přejeme oslavencům pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.

 

ŽIVOTOPIS ČESTNÉHO ČLENA KVVV JIŘÍHO ŠTOKMANA

  Jiří Štokman, nar. 17. dubna 1920 Buchlovice okr. Uherské Hradiště. Vystudoval reálné gymnázium v Uherském Hradišti, maturita 16. června 1939. Pak studoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně až do zavření čs.vysokých škol. Dne 21. prosince 1939 odešel dobrovolně za hranice aby se připojil k zahraniční armádě. Od 1. června 1940 prezentován ve…

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV ZLÍN

Dne 2. února 2019 se konala v Klubu seniorů ve Zlíně – Podhoří výroční členská schůze. Z celkového počtu čtyřiceti členů a členek se schůze zúčastnilo 33 členů, čtyři byli omluveni, dva se nezúčastnili bez omluvy a jeden člen byl z klubu vyloučen. Při prezenci byla každému členu klubu předána pamětní medaile k 20-tému výročí…

LOUČENÍ S ROKEM 2018

Tak jako každý rok tak jsme i dne 27.12.2018 uskutečnili předsilvestrovské setkání členů a členek našeho klubu v kolibě U medvěda ve Zlíně. Přítomné přivítal předseda klubu J. KRAUSE a po jeho krátkém vystoupení začala neformální zábava. Po pozdním dobrém obědě, kdy se podával guláš nebo řízek a při konzumaci přinesených zákusků, vína, slivovovice a…

ČLENSKÁ SCHŮZE

Informace ze členské schůze KVVV Zlín, konané dne 4.12.2018. 1./ Schůze se zúčastnilo 28 členů, omluvilo se 12, neomluvili se 3. V současné době má klub 43 členů, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2018. Z toho je 35 mužů, 8 žen. Z toho u výsadkového vojska sloužilo 30 členů. 2./ Kolega Stanislav Ševců požádal…

DVACÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO KVVV

Z iniciativy vojáků v záloze sloužících u výsadkových jednotek ČSLA, byl dne 8.12.1998 založen Klub výsadkových veteránů Zlín. U jeho zrodu stál Přemek SVOZIL který byl jeho prvním předsedou, dále Franta POSPÍŠEK, Jarda ZELINGER, Rudolf BRANDA a Milan BARTŮNĚK. V průběhu let se klub rozrůstal, nyní má 43 členů a členek. Bohužel se jedná jen…