ŽIVOTOPIS ČESTNÉHO ČLENA KVVV JIŘÍHO ŠTOKMANA

  Jiří Štokman, nar. 17. dubna 1920 Buchlovice okr. Uherské Hradiště. Vystudoval reálné gymnázium v Uherském Hradišti, maturita 16. června 1939. Pak studoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně až do zavření čs.vysokých škol. Dne 21. prosince 1939 odešel dobrovolně za hranice aby se připojil k zahraniční armádě. Od 1. června 1940 prezentován ve…

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV ZLÍN

Dne 2. února 2019 se konala v Klubu seniorů ve Zlíně – Podhoří výroční členská schůze. Z celkového počtu čtyřiceti členů a členek se schůze zúčastnilo 33 členů, čtyři byli omluveni, dva se nezúčastnili bez omluvy a jeden člen byl z klubu vyloučen. Při prezenci byla každému členu klubu předána pamětní medaile k 20-tému výročí…

LOUČENÍ S ROKEM 2018

Tak jako každý rok tak jsme i dne 27.12.2018 uskutečnili předsilvestrovské setkání členů a členek našeho klubu v kolibě U medvěda ve Zlíně. Přítomné přivítal předseda klubu J. KRAUSE a po jeho krátkém vystoupení začala neformální zábava. Po pozdním dobrém obědě, kdy se podával guláš nebo řízek a při konzumaci přinesených zákusků, vína, slivovovice a…

ČLENSKÁ SCHŮZE

Informace ze členské schůze KVVV Zlín, konané dne 4.12.2018. 1./ Schůze se zúčastnilo 28 členů, omluvilo se 12, neomluvili se 3. V současné době má klub 43 členů, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2018. Z toho je 35 mužů, 8 žen. Z toho u výsadkového vojska sloužilo 30 členů. 2./ Kolega Stanislav Ševců požádal…

DVACÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO KVVV

Z iniciativy vojáků v záloze sloužících u výsadkových jednotek ČSLA, byl dne 8.12.1998 založen Klub výsadkových veteránů Zlín. U jeho zrodu stál Přemek SVOZIL který byl jeho prvním předsedou, dále Franta POSPÍŠEK, Jarda ZELINGER, Rudolf BRANDA a Milan BARTŮNĚK. V průběhu let se klub rozrůstal, nyní má 43 členů a členek. Bohužel se jedná jen…

OSLAVY 100. LET VZNIKU ČSR V UH. BRODĚ

Dne 26. října 2018 se uskutečnila za značného zájmu občanů oslava stého výročí vzniku České republiky, na jejímž programu bylo – prohlášení lípy na Masarykově náměstí za památný strom, zasazení lípy a odhalení pamětního kamene před I. ZŠ na Mariánském náměstí a pietní akt u památníku obětem I. světové války na náměstí Svobody. U památníku…

BLAHOPŘÁNÍ

 

Sedmdesátka je úctyhodný věk. Ale osmdesátka? To je teprve výzva.

Dne 27.10.2018 oslaví své významné životní jubileum – 70 let – náš kolega, člen výboru KVVV Zlín a vášnivý myslivec, Jindřich   I N D R A  . Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví, pohodu v rodinném životě a přesnou mušku.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ V MALENOVICÍCH

Dne 19.9.2018 jsme se sešli v počtu 30 osob na klubovém setkání v Malenovicích – v areálu hasičské zbrojnice. Místo setkání nám zajistil kolega Franta MALOTA. Vzhledem ke slunečnému počasí které panovalo, jsme měli venkovní posezení. Po výborném guláši, který uvařil kolega Jindřich INDRA jsme si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, hod šipkami a granátem.…