Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně za přítomnosti 34 kolegů z celkového počtu 43 členů našeho KVVV volební členská schůze. Po přivítání přítomných předal stávající předseda klubu J.KRAUSE slovo kolegovi  L.HRUBANOVI a pověřil ho řízením schůze. Po seznámení s programem který byl jednomyslně přijat, nás kolega HRUBAN seznámil  se systémem hlasování a to tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky pro souhlas, nesouhlas či zdržení se hlasování. Ještě se jmenovitým návrhem na členy výboru nás seznámil s návrhem na přijetí dvou kolegyň za členky klubu a to Alenu INDROVOU a Jitku BÁRTKOVOU, které jsou dlouholeté příznivkyně klubu a aktivně se zúčastňují společných akcí. Byly přijaty jednomyslně. Poté kolega HRUBAN seznámil přítomné s návrhem na členy klubu a to Josefa KRAUSEHO, Františka MALOTU, Aleny INDROVÉ, Zdeňka KORBERA, Jindřicha HUBNERA, Jindřicha INDRY a Lubomíra ČERVENKY. O všech členech se hlasovalo vcelku. Návrh byl přjat jednomyslně všemi přítomnými 34 kolegy. Jednotlivě se hlasovalo jen o předsedovi a místopředsedovi klubu. Jako staronový předseda byl zvolen 33 kolegy J.KRAUSE, jeden se zdržel a rovněž 33 kolegy byl zvolen jako místopředseda F.MALOTA rovněž s jedním zdržením. Diskuze byla bez příspěvků a doplňovacích návrhů. Po přijetí usnesení byla schůze ukončena.

Předsilvestrovká vycházka

A jsme po roce zase tady. Kde? No přece  v kolibě U medvěda ve Zlíně. To jsem si říkal, když jsme přijeli na místo setkání členů a příznivců našeho klubu, které se na stejném místě a ve stejnou dobu opakuje tradičně již několik let. Letošního setkání se zúčastnilo 35 členů a příznivců. Na uvítanou nás…