Aktuality

VZPOMÍNKOVÉ AKCE

Dne  28. května se delegace našeho  klubu  zúčastnila vzpomínkové akce ve Zlíně, kde při příležitosti výročí narození bývalého prezidenta  Edvarda BENEŠE – nar. 28. května 1884 – položila  u jeho busty kytici.         V obci Smolina jsme se téhož dne zúčastnili vzpomínky na výročí heidrichiády a jednu z jeho obětí, parašutistu Josefa VALČÍKA, rodáka této obce, který…

Details

PŘÁNÍ K MDŽ

      Vážené kolegyně a příznivkyně našeho klubu, Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Maděry Zlín. Vzhledem k tomu, že se v této nelehké době nemůžeme osobně setkat, tak Vám alespoň tímto způsobem, k Mezinárodnímu dni žen, děkujeme za práci kterou pro klub vykonáváte a přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost v osobním a rodinném životě a fůru životního optimismu.…

Details

ÚČAST KVVV ZLÍN NA PIETNÍCH VZPOMÍNKÁCH V ROCE 2020

Dne 7.3.2020, k výročí narození TGM (7.3.1850) položila delegace našeho klubu kytici u jeho pomníku ve Zlíně.   Na pozvání MÚ Otrokovice položila naše delegace kytici u sochy T. Bati před areálem TOMA k výročí jeho narození.   Dne 29.4.2020 jsme se na pozvání MÚ Buchlovice zúčastnili vzpomínky na 75. výročí osvobození městyse v roce…

Details

KLUBOVÉ AKCE KVVV ZLÍN V ROCE 2020

Střelecký dvojboj 2020 na střelnici v Dobroticích Dne 24.7.2020 se konal na střelnici v Dobroticích II. ročník soutěže „Střelecký dvojboj“, jehož pořadatelem byl KVV Holešov. Disciplíny byly útočná puška Bren a pistole 9mm. Z našeho klubu se zůčastnilo družstvo ve složení: Hubner, Kopecký a Dvorník.   Střelecký dvojboj Holešov-Dobrotice Historie výsledků účastníků z KVVV Zlín:…

Details

SMUTNÁ ZPRÁVA – Dodatečně publikováno

V pátek 20.listopadu 2020 zemřel ve věku 83 let bývalý člen našeho KVVV Zlín
Josef Vaškovic z Uherského Brodu-Újezdce.
Byl členem našeho klubu od roku 2008 do roku 2015, kdy vystoupil pro vážné zdravotní potíže.
Čest jeho památce.

OMLUVA

Vážené kolegyně a kolegové. Z důvodů problému s počítačem jsem nemohl koncem roku 2020 na náš web přidávat příspěvky. Toto učiním dodatečně.

Z ČINNOSTI KVVV

V březnu 2020 oznámené dočasné přerušení činnosti klubu do konce dubna, se kvůli celostátní covidové karanténě protáhlo i na květen, protože shromažďování lidí bylo stále omezeno. Ani pravidelné posezení v prvním úterku v měsíci červnu (to je 2.6.) se nebude konat. Nebylo by možno dodržet minimální dovolené vzdálenosti osob v počtu, ve kterém se obvykle…

Details

VZPOMÍNKA

Dne 29.4.2020 se na pozvání starosty městyse Buchlovice Bořka ŽIŽLAVSKÉHO zúčastnili dva členové našeho klubu – předseda pplk.v.v. Josef KRAUSE a zástupce František MALOTA vzpomínky na padlé občany Buchlovic s položením kytice k pomníku padlých.

Fotky: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/Vzpominka/

UCTĚNÍ PAMÁTKY npor. IVANA KOLAŘÍKA

Tak jako každý rok, tak i letos jsme na lesním hřbitově ve Zlíně uctili památku parašutisty npor. Ivana KOLAŘÍKA, který zahynul dne 1.4.1942 u Vizovic, položením kytičky na jeho hrob. Akce se bohužel z důvodů pandemie koronaviru zúčastnili jen dva pověření členové našeho klubu a to František MALOTA a Jindřich HÜBNER.

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 18.3.2020 oslaví významné životní jubileum – 80 let náš kolega a obětavý kamarád Bohumil HRABĚ. Do dalších let přejeme oslavencovi pevné zdraví,spokojenost v životě a jeho neutuchající životní optimismus.

OSLAVA MDŽ

Mezinárodní den žen který připadá každý rok na 8. březen, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Také jako každý rok jsme MDŽ v našem KVVV oslavili a to dne 7. března, v Klubu seniorů ve…

Details

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV

Dne 14. února 2020 se konala v prostorách jídelny KŘ Policie ČR ve Zlíně výroční členská schůze , které se zúčastnilo 37 členů a členek klubu. Po zahájení přivítal předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE hosty – delegaci KVV Prostějov v čele s jejím předsedou plk. v.v. ing. STAVNÝM, zástupce KVV Holešov s Luďkem STOKLÁSKEM, zástupce…

Details

PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

30. prosince 2019 jsme se jako každý rok sešli v Kolibě U medvěda ve Zlíně na předsilvestrovském posezení, které jako vždy zajistil kolega Petr HLAVINKA. Vzhledem k tomu, že tomuto posezení předchází dobrá pověst, účast byla vysoká jak u členů KVVV, tak i příznivců a rodinných příslušníků. Předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE přivítal přítomné, zejména…

Details

PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU

Klub Vojenských výsadkových veteránů plk. Maděry přeje všem našim členům, příznivcům a kolegům pevné zdraví v novém roce 2020, abychom se ve zdraví mohli zase společně setkávat při společenských a kulturních akcích našeho klubu.

ZAVÍRÁNÍ ROZHLEDNY

V sobotu 16. listopadu jsme se v dopoledních hodinách zúčastnili akce, zavírání rozhledny na Velkém Lopeníku v Bílých Karpatech, kterou organizoval Obecní úřad obce Lopeník. Za deštivého a větrného počasí jsme vyrazili pěšky z parkoviště nad obcí na pětikilometrovou trasu vedoucí na vrchol. Asi po tříapůlkilometru jsme dorazili na místo zvané Malý Lopeník, kde jsme…

Details

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY

Za účasti desítek občanů a hostů proběhlo v podvečer 11. listopadu 2019 v Šumicích, v Den válečných veteránů, odhalení pamětní desky bojovníkům za svobodu ze západní fronty. Nová pamětní deska nás bude upozorňovat na válečné hrdiny, šumické rodáky, kteří za 2. světové války bojovali proti fašistickému Německu na západní frontě. Jsou to por. Vojtěch Bartoš,…

Details

VZPOMÍNKOVÝ AKT

V pondělí 11. listopadu 2019 jsme se ve Zlíně zúčastnili vzpomínkového aktu ke Dni válečných veteránů. Kromě vzpomínky na 101.výročí ukončení I. světové války se konalo také slavnostní předání praporu Rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Zlín. Prapor předával hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek. Při této příležitosti předal pan Čunek čtyři pamětní medaile Josefa…

Details

SETKÁNÍ V MALENOVICÍCH

Dne 11. září jsme se po prázdninovém odpočinku setkali díky kolegovi F. MALOTOVI v areálu Hasičské zbrojnice v Malenovicích. Tak jako při obvyklých setkáních, i zde jsme tuto akci využili ke sportovním aktivitám a to hodu granátem na cíl, hodu šipkami a střelbě ze vzduchovky. Akce se zúčastnila většina členů a příznivců klubu. Pro dobrou…

Details

POSEZENÍ VE ŠTÍPĚ

Dne 19. června 2019 jsme se jako každý rok zúčastnili klubového setkání s manželkami a hosty na letišti ve Štípě, které nám umožnil majitel pan Josef HABROVANSKÝ. Po přivítání předsedou klubu pplk. v.v. Josefem KRAUSEM se ujal slova místopředseda klubu Franta MALOTA, který přivítal mezi námi paní Michaelu NOVOSADOVOU z magistrátu města Zlín, se kterou…

Details

PIETNÍ AKT V OBCI SMOLINA

Dne 25.5.2019 se uskutečnila v obci Smolina u Valašských Klobouk pietní vzpomínka na Josefa VALČÍKA nar. 2.11.1914 ve Smolině, příslušníka výsadkové skupiny Silver A, který po vysazení spolupracoval se členy výsadku Anthropoid při přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heidrycha. Zemřel v boji proti německým fašistům dne 18.6.1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje…

Details

PIETNÍ VZPOMÍNKA VE SLAVIČÍNĚ

Za chladného a deštivého počasí jsme se dne 9. května 2019 zúčastnili ve Slavičíně oslavy 74-tého výročí osvobození naší vlasti a uctění památky padlých ve II. světové válce. Po přivítání Ph.Dr Ladislavem SLÁMEČKOU jsme odjeli na místní hřbitov, kde jsme vzdali čest padlým občanům města a 28 severoamerickým letcům, kteří zahynuli ve vzdušném boji dne…

Details

PIETNÍ AKT V RUDICÍCH

Dne 7. května 2019 proběhla v obci Rudice pietní vzpomínka na dva parašutisty skupiny Carbon, třicetiletého rtn. Františka KOBZÍKA a devětadvacetiletého rtm. Josefa VANCE, kteří dne 7.5.1944 zvolili na půdě domu čp. 85 v obci Rudice smrt vlastní rukou, než vydání se do rukou fašistů. Za přítomnosti občanů vesnice, příbuzných parašutistů, členů našeho KVVV a…

Details

OSVOBOZENÍ VSETÍNA

Dne 2. května 2019 jsme se zúčastnili ve Vsetíně vzpomínky na 74-té výročí osvobození města od fašistických okupantů. Setkání proběhlo u památníku Osvobození na náměstí Svobody. Akce byla zahájena písní pěveckého sboru Valašských učitelek. Po přivítání hostů přednesl starosta města ing. Růžička projev, s básní vystoupila žákyně ZUŠ Vsetín Dominika Zbranková. Obsáhlý projev měl i…

Details

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ BUCHLOVIC

Dne 30. dubna 2019 proběhla v městysi Buchlovice pietní akce k 74-tému výročí osvobození . Úvodní projev měl starosta, který připomněl oběti z řad místních občanů a události vedoucí k osvobození. S projevem vystoupil také kolega Štokman. Poté představitelé městyse položili věnec u památníku obětí války, kytici položil za náš klub jeho předseda, pplk. v.v.…

Details

VZPOMÍNKA

V obci Salaš u Velehradu se dne 27.4.2017 uskutečnil společně s místními občany a hosty pietní akt k 74tému výročí zavraždění 20-ti salašských občanů gestapem a vlasovci. Dne 29.4.2019 bylo 19 salašských občanů za dosud nezjištěných skutečností vylákáno osobami v civilním oděvu kteří se představili jako partyzáni za obec Salaš, do míst zvaných Vápenice s…

Details

OSVOBOZENÍ UHERSKÉHO BRODU

Připomenutí a vzpomínka na 74. výročí osvobození Uh. Brodu se konalo dne 25.4.2019. Dopoledne bylo na radnici uskutečněno starostou Ferdinandem KUBÁNÍKEM přijetí hostů -zástupců Svazu bojovníku za svobodu, členů KVVV plk. Maděry Zlín, Svazu letců Brno , Svazu vojáků SR, slovenského svazu protifašistických bojovníků a představitelů družebního města, Nového mesta nad Váhom, v čele s…

Details

74-TÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE BÁNOV

Po ukončení akce v Kunovicích jsme se ihned odjeli do obce Bánov, kde se rovněž konaly oslavy 74-tého výročí osvobození obce. Hlavní akce proběhla na místním hřbitově za přítomnosti občanů u památníku padlých rumunských vojáků. Hlavní proslov měl starosta obce, dále zástupce rumunského velvyslanectví a místní farář. Místní hudba zahrála rumunskou státní hymnu. Ze hřbitova…

Details

OSVOBOZENÍ KUNOVIC

Osvobození městyse Kunovice jsme si připomněli dne 25.4.2019 u památníku padlých občanů. Po státní hymně ČR v podání mužského pěveckého sboru a kladení věnců přednesl hlavní projev starosta městyse, v němž popsal události spjaté s osvobozováním. Pak předal předseda našeho klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE starostovi medaili našeho klubu za vzájemnou spolupráci. Je jen škoda, že…

Details

PLOŠTINA

Památku umučených občanů osady Ploština ke kterému došlo koncem druhé světové války, jsme si přišli připomenout na pietním aktu u památníku dne 21.4.2019 spolu s místními občany, představiteli Senátu ČR a vedením Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Po kladení věnců a projevech hostů byla akce ukončena českou státní hymnou.

Foto: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/PLOSTINA/