29.12.2015 předsivestrovská oslava

V úterý 29.12.2015 náš klub uspořádal předsilvestrovskou oslavu, kde jsme úspěšně ukončili rok 2015. Zahájila se tradičně ve 14.00 pochodem od konečné u majáku ke kolibě u Černého medvěda, kde bylo posezení při guláši, pivu a dobrém vínku. Už po několikáté toto posezení zajišťoval kolega Petr Hlavinka. Pochod a jeho organizaci měl na starosti Zdeněk…

Informace o memoriálu

Náš klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín bude v roce 2016 pořádat memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, Krzáka…  a vynálezce padáku Štefana Baniče. Tuto soutěž budeme pořádat pod patronací hejtmana Zlínského kraje MvDR Stanislava Mišáka. Pomoc nám přislíbilo i město Otrokovice, kušařský oddíl a další. Soutěž se bude konat v Otrokovicích na…

28.11.2015 Výroční členská schůze KVVV Zlín

V sobotu 28.11.2015 se uskutečnila výroční schůze našeho KVVV Zlín. Zahájení provedl místopředseda klubu František Malota. Po seznámení s programem se zaspívala hymna výsadkářů Duní stroje vzduchem, vzpomínku a minutu ticha s večerkou na zemřelé kamarády Přemka Svozila a Jardu Bartíka, kteří nás letos opustili.Následovalo přečtení výroční zprávy a po ní bylo udělování medailí. Z…

27.10.2015 udělování medailí ZA ZÁSLUHY

V úterý 27.10.2015 zástupci Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín z.s. v čele s mjr.v.v. Josefem Krausem navštívili krajský úřad, aby u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného Československa předali medaili klubu „ZA ZÁSLUHY I.stupně“ hejtmanovi zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi, primátorovi města Zlína MUDr.Miroslavu Adámkovi a starostovi města Otrokovice Mgr. Jaroslavu Budkovi. Všichni…

Vzpomínka na vznik republiky ve Zlíně

27.10.2015 jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu na vznik republiky ve Zlíně u pomníku prvního prezidenta T.G.Masarika. Kladení věnců se zúčastnili zástupci Krajského úřadu, magistrátu, Krajského vojenského ředitelství , politických stran a jiných sdružení. Čestnou stráž stáli spolu s vojákyněmi i naši členové. Velmi pěkné bylo vystoupení pěveckého sboru, který zaspíval naši státní hymnu a píseň…

Vzpomínka na vznik republiky v Otrokovicích

26.10.2015 jsme se sešli v Otrokovicích k uctění vzpomínky na vznik republiky. Pietní akt proběhl u pomníku padlých v první světové válce na náměstí v Otrokovicích a následně v přilehlé obci Kvítkovice, která je součástí Otrokovic. Po skončení pietních akcí jsme se zúčastnili pohoštění panem starostou. Této akce se z našeho klubu zúčastnilo 12 osob.…

Jasenná – sto let od narození plk.Řezníčka stíhacího pilota

25.10.2015 obec Jasenná spolu se svazem letců uspořádali vzpomínkový akt ke stému výročí narození svého rodáka, stíhacího pilota plk.Jiřího Řezníčka. plk. Řezníček po opuštění republiky bojoval jako stíhací pilot ve Francii, Velké Británii a v Sovětském svazu, odkud odletěl na pomoc SNP na letiště Zolná, byl sestřelen, těžce zraněn a k bojovým letům se už…

Setkání para AK Holešov

24.10.2015 se po dlouhé době setkali sportovní parašutisté, kteří působili na zrušeném letišti v Holešově. Utvořila se skupinka pěti osob, kterou inspirovala skutečnost, že stárneme, začínáme umírat a byla by škoda se setkávat jenom na pohřbech a proto zorganizovala toto přátelské setkání. Ze 70ti pozvaných se zúastnilo 44 paragánů. Ne všichni z pozvaných se o…

10.10.2015 výstup na Slemä

V sobotu 10.10.2015 v 5.30 ráno se devíti členná skupina veteránů ve dvou autech vypravila na pozvání do Žiliny, odkud se pak autobusy jelo do Liptovského Hrádku a dále do osady Michalovo, kde jsme s autobusů vystoupili a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna ta početnější nasedla na připravené nákladni auta a byla vyvezena do…