Jak jsme začínali

Začátky parašutizmu na Zlínsku.   První para oddíl vznikl v roce1948 v Praze, ve spolupráci s velitelstvím výsadkového vojska a tehdejším Svazem brannosti, který měl za úkol vycvičit nové instruktory pro celou republiku. Svaz brannosti byl však zrušen a činnost byla převedena do JTO Sokol. Jako druhý para oddíl v ČSR byl založen Zlínský para odbor. Zlín byl v roce…