Výsadkové jednotky a výsadkové vojsko

1938 – 1945 K prvním pokusům o vytvoření výsadkových jednotek v Československé armádě došlo před II.světovou válkou v roce 1938. Studie předpokládala vytvoření jednotky v síle čety na plnění diverzních úkolů. Výcvik této jednotky z řad dobrovolníků byl plánován na rok 1939, k čemuž už nedošlo a zůstalo jen u plánů kvůli okupaci republiky. První…

Návštěva čestných členů

Včera, v pondělí 18.5.2015 se malá delegace našeho klubu M. Martinec a L. Červinka vypravila na návštěvu do nemocnice za naším nemocným čestným členem a zakladatelem KVV Zlín Přemken Svozilem (88) a do domova důchodců za čestným členem Jardou Bartíkem (85). S každým jsme krátce pobesedovali, povzbudili v jejich zdravotních problémech, zavzpomínali na staré časy…