Vzpomínka na vznik republiky ve Zlíně

27.10.2015 jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu na vznik republiky ve Zlíně u pomníku prvního prezidenta T.G.Masarika. Kladení věnců se zúčastnili zástupci Krajského úřadu, magistrátu, Krajského vojenského ředitelství , politických stran a jiných sdružení. Čestnou stráž stáli spolu s vojákyněmi i naši členové. Velmi pěkné bylo vystoupení pěveckého sboru, který zaspíval naši státní hymnu a píseň…

Vzpomínka na vznik republiky v Otrokovicích

26.10.2015 jsme se sešli v Otrokovicích k uctění vzpomínky na vznik republiky. Pietní akt proběhl u pomníku padlých v první světové válce na náměstí v Otrokovicích a následně v přilehlé obci Kvítkovice, která je součástí Otrokovic. Po skončení pietních akcí jsme se zúčastnili pohoštění panem starostou. Této akce se z našeho klubu zúčastnilo 12 osob.…