Vzpomínka na Tondu.

V neděli 13.3.2016 tomu bylo šest let, co nás opustil náš velmi dobrý kamarád Ing. Antonín Šulák. Znali ho parašutisté i letci po celé Československé republice. U příležitosti jeho šestého výročí úmrtí mu Slovenský výbor KVV udělil im memoriam stříbrnou medaili Josefa Gabčíka. Medaili přijel předat jeho ženě Vlastě tajemník Slovenského výboru KVV MUDr. Ján…

5.3.2016 výročka v Bratislavě.

KVV Bratislava pozvala zástupce našeho klubu na výroční členskou schůzi. Jako každoročně proběhla tato schůze ve velkém stylu, za účasti delegátů s celé republiky. náš předseda udělil medaili našeho klubu za zásluhy šesti členům KVV Bratislava, kteří s našim klubem dlouhodobě spolupracují. Byl mezi nimi i Plk.v.v. Doc. Ing. Milan Vajgl CSc. který pochází z…

27.2.2016 Výroční schůze v Žilině.

Delegace našeho klubu se v sobotu 27.2.2016 zúčastnila výroční členské schůze u KVV Žilina. Byli jsme jako vždy vřele přivítáni. Vyslechli jsme zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, pak proběhlo odměňování aktivních a zasloužilých členů. Také my jsme odměnili naší medailí dva funkcionáře jejich výboru Josefy Dupkalu a Trnku. A proto, že jsme valaši,…

Poděkování

Náš klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, tímto děkuje za poskytnutou finanční podporu, kterou jsme potřebovali na činnost našeho klubu a na výrobu medailí, kterými odměňujeme naše aktivní členy, ale taky členy jiných klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky ze kterými úzce spolupracujeme na udržování tradic výsadkového vojska a uctívání hrdinů…