17.5.2016 sportovní odpoledne Štípa

V úterý 17.5. jsme se opět setkali na letišti ve Štípě, abychom si trochu zasportovali a vyzkoušeli PC program, který bude vyhodnocovat memoriál, který pořádáme v červenci. Sešlo se nás asi 30 i se šéfem letiště a jeho manželkou, kteří si taky vyzkoušeli naše tři disciplíny. Po nástupu se rozdaly startovní čísla a hurá na…