Poděkování

Děkujeme všem členům, kteří se dne 19. června 2017 zúčastnili posledního rozloučení s naším dlouholetým členem a bývalým předsedou klubu, panem Františkem Pospíškem, které se konalo ve smuteční síni krematoria na Lesním hřbitově ve Zlíně. Také bychom rádi tlumočili poděkování rodiny za účast a projevenou soustrast.

.FrantisekPospisek

Neazpomeneme.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Vedení Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Maděry Zlín oznamuje, že dne 12. června 2017 zemřel  ve věku 83 let zakládající člen našeho klubu a jeho dlouholetý funkcionář a předseda, pplk. v.v. František POSPÍŠEK. Poslední rozloučení ze zesnulým se bude konat dne 19. června 2017 ve 12.15 hod., v obřadní síni zlínského krematoria.

Čest jeho památce.

Uctění památky plk. Josefa Valčíka ve Smolině

V sobotu 27.5.2017 se konal, jako každoročně pietní akt ve Smolině – místní části Valašských Klobouk – k uctění památky plk. Josefa Valčíka, člena paravýsadku skupina Silver A a přímého účastníka atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha: Vzpomínková slavnost, jejíž součástí je i polní mše, se konala u památníku ve Smolině, rodišti plk. Valčíka,…