Poděkování

Děkujeme všem členům, kteří se dne 19. června 2017 zúčastnili posledního rozloučení s naším dlouholetým členem a bývalým předsedou klubu, panem Františkem Pospíškem, které se konalo ve smuteční síni krematoria na Lesním hřbitově ve Zlíně. Také bychom rádi tlumočili poděkování rodiny za účast a projevenou soustrast.

.FrantisekPospisek

Neazpomeneme.