ČLENSKÁ SCHŮZE

Informace ze členské schůze KVVV Zlín, konané dne 4.12.2018. 1./ Schůze se zúčastnilo 28 členů, omluvilo se 12, neomluvili se 3. V současné době má klub 43 členů, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2018. Z toho je 35 mužů, 8 žen. Z toho u výsadkového vojska sloužilo 30 členů. 2./ Kolega Stanislav Ševců požádal…

DVACÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO KVVV

Z iniciativy vojáků v záloze sloužících u výsadkových jednotek ČSLA, byl dne 8.12.1998 založen Klub výsadkových veteránů Zlín. U jeho zrodu stál Přemek SVOZIL který byl jeho prvním předsedou, dále Franta POSPÍŠEK, Jarda ZELINGER, Rudolf BRANDA a Milan BARTŮNĚK. V průběhu let se klub rozrůstal, nyní má 43 členů a členek. Bohužel se jedná jen…

OSLAVY 100. LET VZNIKU ČSR V UH. BRODĚ

Dne 26. října 2018 se uskutečnila za značného zájmu občanů oslava stého výročí vzniku České republiky, na jejímž programu bylo – prohlášení lípy na Masarykově náměstí za památný strom, zasazení lípy a odhalení pamětního kamene před I. ZŠ na Mariánském náměstí a pietní akt u památníku obětem I. světové války na náměstí Svobody. U památníku…

BLAHOPŘÁNÍ

 

Sedmdesátka je úctyhodný věk. Ale osmdesátka? To je teprve výzva.

Dne 27.10.2018 oslaví své významné životní jubileum – 70 let – náš kolega, člen výboru KVVV Zlín a vášnivý myslivec, Jindřich   I N D R A  . Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví, pohodu v rodinném životě a přesnou mušku.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ V MALENOVICÍCH

Dne 19.9.2018 jsme se sešli v počtu 30 osob na klubovém setkání v Malenovicích – v areálu hasičské zbrojnice. Místo setkání nám zajistil kolega Franta MALOTA. Vzhledem ke slunečnému počasí které panovalo, jsme měli venkovní posezení. Po výborném guláši, který uvařil kolega Jindřich INDRA jsme si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, hod šipkami a granátem.…

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ

     Dne 22.8.2018 jsme se sešli za horkého a slunečného počasí na malorážkové střelnici na Horákově mlýně ve Zlíně. Po nástupu soutěžících, kdy jsme byli poučeni správcem střelnice zejména o bezpečnosti při zacházení se zbraní a pohybu na střelnici, jsme po pěti osobách stříleli na kruhový terč. Stříleli jsme nejprve  tři rány a šli se…