Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně za přítomnosti 34 kolegů z celkového počtu 43 členů našeho KVVV volební členská schůze. Po přivítání přítomných předal stávající předseda klubu J.KRAUSE slovo kolegovi  L.HRUBANOVI a pověřil ho řízením schůze. Po seznámení s programem který byl jednomyslně přijat, nás kolega HRUBAN seznámil  se systémem hlasování a to tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky pro souhlas, nesouhlas či zdržení se hlasování. Ještě se jmenovitým návrhem na členy výboru nás seznámil s návrhem na přijetí dvou kolegyň za členky klubu a to Alenu INDROVOU a Jitku BÁRTKOVOU, které jsou dlouholeté příznivkyně klubu a aktivně se zúčastňují společných akcí. Byly přijaty jednomyslně. Poté kolega HRUBAN seznámil přítomné s návrhem na členy klubu a to Josefa KRAUSEHO, Františka MALOTU, Aleny INDROVÉ, Zdeňka KORBERA, Jindřicha HUBNERA, Jindřicha INDRY a Lubomíra ČERVENKY. O všech členech se hlasovalo vcelku. Návrh byl přjat jednomyslně všemi přítomnými 34 kolegy. Jednotlivě se hlasovalo jen o předsedovi a místopředsedovi klubu. Jako staronový předseda byl zvolen 33 kolegy J.KRAUSE, jeden se zdržel a rovněž 33 kolegy byl zvolen jako místopředseda F.MALOTA rovněž s jedním zdržením. Diskuze byla bez příspěvků a doplňovacích návrhů. Po přijetí usnesení byla schůze ukončena.

VZPOMÍNÁME

       Dne 12. ledna 2018 si připomeneme páté výročí úmrtí čestného člena našeho KVVV, Vladimíra MADĚRY, plk. v.v. Narodil se dne 19.3.1917 ve Velehradě. Po mnichovských událostech v roce 1938 nastoupil k pěšímu pluku v Uh. Hradišti, kde sloužil 4 týdny. Po okupaci českých zemí se stal členem „podzemní armády“ Obrany národa. Před  hrozícím…