BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

                                               

                                                Zdeněk Novák

V měsíci únoru 2018 oslaví významné životní jubileum dva členové našeho KVVV. Dne 26.2. Zdeněk  NOVÁK  85 let a dne 27.2. Josef ŠENKEŘÍK 80 let. Do dalších let jim přejeme vše nejlepší, spokojenost v rodinném životě, životní optimismus a zejméne pevné zdraví.

 

VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

    Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně volební členská schůze našeho KVVV. Schůze se zúčastnilo ze 43 členů 34. Přítomné přivítal předseda J KRAUSE a poté předal slovo L.HRUBANOVI, aby se ujal řízení schůze. Ten přítomným hned na počátku sdělil, že hlasování bude provedeno tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky…