VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

    Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně volební členská schůze našeho KVVV. Schůze se zúčastnilo ze 43 členů 34. Přítomné přivítal předseda J KRAUSE a poté předal slovo L.HRUBANOVI, aby se ujal řízení schůze. Ten přítomným hned na počátku sdělil, že hlasování bude provedeno tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky…