VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV s oslavou MDŽ

     Dne 3.3.2018 se konala ve Zlíně – Podhoří výroční členská schůze našeho klubu. Zúčastnilo se jí 30 členů, 6 příznivců klubu a 6 hostů. Přítomné přivítal předseda klubu J.KRAUSE, který pověřil řízením schůze místopředsedu F. MALOTU. Ten nás seznámil s programem schůze, který byl jednomyslně schválen. Po přivítání hostů – genmjr. ing. Jiřího KUBALU…