PIETNÍ AKT S NOČNÍM POCHODEM

Dne 13.4.2018 se v 19.00 hod., konal pietní akt u památníčku parašutistů v obci Hostišová, za účasti asi  dvou set občanů, mezi kterými byli i členové našeho klubu. Zástupci pořadatele – skauti – přivítali čestné hosty v čele s hejtmanem zlínského kraje Jiřím ČUNKEM, rodiny parašutistů ŠIKOLOVÝCH a ŠTOKMANOVÝCH a rodinu ZICHÁČKOVU z Bystřice pod…