BLAHOPŘÁNÍ

 

Sedmdesátka je úctyhodný věk. Ale osmdesátka? To je teprve výzva.

Dne 27.10.2018 oslaví své významné životní jubileum – 70 let – náš kolega, člen výboru KVVV Zlín a vášnivý myslivec, Jindřich   I N D R A  . Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví, pohodu v rodinném životě a přesnou mušku.