ŽIVOTOPIS ČESTNÉHO ČLENA KVVV JIŘÍHO ŠTOKMANA

  Jiří Štokman, nar. 17. dubna 1920 Buchlovice okr. Uherské Hradiště. Vystudoval reálné gymnázium v Uherském Hradišti, maturita 16. června 1939. Pak studoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně až do zavření čs.vysokých škol. Dne 21. prosince 1939 odešel dobrovolně za hranice aby se připojil k zahraniční armádě. Od 1. června 1940 prezentován ve…

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV ZLÍN

Dne 2. února 2019 se konala v Klubu seniorů ve Zlíně – Podhoří výroční členská schůze. Z celkového počtu čtyřiceti členů a členek se schůze zúčastnilo 33 členů, čtyři byli omluveni, dva se nezúčastnili bez omluvy a jeden člen byl z klubu vyloučen. Při prezenci byla každému členu klubu předána pamětní medaile k 20-tému výročí…