ČLENSKÁ SCHŮZE

     5. března jsme se sešli v restauraci U zdi ve Zlíně na členské schůzi našeho klubu. Zahájení a přednes programu schůze provedl předseda J. KRAUSE, který nás seznámil s kulturními a společenskými akcemi v letošním roce, kterých by jsme se měli zúčastnit.  Poté předseda popřál přítomným ženám ke svátku MDŽ a spolu s místopředsedou…

NAŠI JUBILANTI

 

 

Dne 7. března oslavil své 85-té narozeniny kolega Lubomír ČERVINKA a dne 29. března oslaví své 75-té narozeniny předseda našeho klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE. Do dalších dnů a let přejeme oslavencům pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.