PIETNÍ AKT V OBCI SMOLINA

Dne 25.5.2019 se uskutečnila v obci Smolina u Valašských Klobouk pietní vzpomínka na Josefa VALČÍKA nar. 2.11.1914 ve Smolině, příslušníka výsadkové skupiny Silver A, který po vysazení spolupracoval se členy výsadku Anthropoid při přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heidrycha. Zemřel v boji proti německým fašistům dne 18.6.1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje…

PIETNÍ VZPOMÍNKA VE SLAVIČÍNĚ

Za chladného a deštivého počasí jsme se dne 9. května 2019 zúčastnili ve Slavičíně oslavy 74-tého výročí osvobození naší vlasti a uctění památky padlých ve II. světové válce. Po přivítání Ph.Dr Ladislavem SLÁMEČKOU jsme odjeli na místní hřbitov, kde jsme vzdali čest padlým občanům města a 28 severoamerickým letcům, kteří zahynuli ve vzdušném boji dne…

PIETNÍ AKT V RUDICÍCH

Dne 7. května 2019 proběhla v obci Rudice pietní vzpomínka na dva parašutisty skupiny Carbon, třicetiletého rtn. Františka KOBZÍKA a devětadvacetiletého rtm. Josefa VANCE, kteří dne 7.5.1944 zvolili na půdě domu čp. 85 v obci Rudice smrt vlastní rukou, než vydání se do rukou fašistů. Za přítomnosti občanů vesnice, příbuzných parašutistů, členů našeho KVVV a…

OSVOBOZENÍ VSETÍNA

Dne 2. května 2019 jsme se zúčastnili ve Vsetíně vzpomínky na 74-té výročí osvobození města od fašistických okupantů. Setkání proběhlo u památníku Osvobození na náměstí Svobody. Akce byla zahájena písní pěveckého sboru Valašských učitelek. Po přivítání hostů přednesl starosta města ing. Růžička projev, s básní vystoupila žákyně ZUŠ Vsetín Dominika Zbranková. Obsáhlý projev měl i…

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ BUCHLOVIC

Dne 30. dubna 2019 proběhla v městysi Buchlovice pietní akce k 74-tému výročí osvobození . Úvodní projev měl starosta, který připomněl oběti z řad místních občanů a události vedoucí k osvobození. S projevem vystoupil také kolega Štokman. Poté představitelé městyse položili věnec u památníku obětí války, kytici položil za náš klub jeho předseda, pplk. v.v.…