OSVOBOZENÍ VSETÍNA

Dne 2. května 2019 jsme se zúčastnili ve Vsetíně vzpomínky na 74-té výročí osvobození města od fašistických okupantů. Setkání proběhlo u památníku Osvobození na náměstí Svobody. Akce byla zahájena písní pěveckého sboru Valašských učitelek. Po přivítání hostů přednesl starosta města ing. Růžička projev, s básní vystoupila žákyně ZUŠ Vsetín Dominika Zbranková. Obsáhlý projev měl i…

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ BUCHLOVIC

Dne 30. dubna 2019 proběhla v městysi Buchlovice pietní akce k 74-tému výročí osvobození . Úvodní projev měl starosta, který připomněl oběti z řad místních občanů a události vedoucí k osvobození. S projevem vystoupil také kolega Štokman. Poté představitelé městyse položili věnec u památníku obětí války, kytici položil za náš klub jeho předseda, pplk. v.v.…