POSEZENÍ VE ŠTÍPĚ

Dne 19. června 2019 jsme se jako každý rok zúčastnili klubového setkání s manželkami a hosty na letišti ve Štípě, které nám umožnil majitel pan Josef HABROVANSKÝ. Po přivítání předsedou klubu pplk. v.v. Josefem KRAUSEM se ujal slova místopředseda klubu Franta MALOTA, který přivítal mezi námi paní Michaelu NOVOSADOVOU z magistrátu města Zlín, se kterou…