SETKÁNÍ V MALENOVICÍCH

Dne 11. září jsme se po prázdninovém odpočinku setkali díky kolegovi F. MALOTOVI v areálu Hasičské zbrojnice v Malenovicích. Tak jako při obvyklých setkáních, i zde jsme tuto akci využili ke sportovním aktivitám a to hodu granátem na cíl, hodu šipkami a střelbě ze vzduchovky. Akce se zúčastnila většina členů a příznivců klubu. Pro dobrou…