VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ BUCHLOVIC

Dne 30. dubna 2019 proběhla v městysi Buchlovice pietní akce k 74-tému výročí osvobození . Úvodní projev měl starosta, který připomněl oběti z řad místních občanů a události vedoucí k osvobození. S projevem vystoupil také kolega Štokman. Poté představitelé městyse položili věnec u památníku obětí války, kytici položil za náš klub jeho předseda, pplk. v.v.…

VZPOMÍNKA

V obci Salaš u Velehradu se dne 27.4.2017 uskutečnil společně s místními občany a hosty pietní akt k 74tému výročí zavraždění 20-ti salašských občanů gestapem a vlasovci. Dne 29.4.2019 bylo 19 salašských občanů za dosud nezjištěných skutečností vylákáno osobami v civilním oděvu kteří se představili jako partyzáni za obec Salaš, do míst zvaných Vápenice s…

OSVOBOZENÍ UHERSKÉHO BRODU

Připomenutí a vzpomínka na 74. výročí osvobození Uh. Brodu se konalo dne 25.4.2019. Dopoledne bylo na radnici uskutečněno starostou Ferdinandem KUBÁNÍKEM přijetí hostů -zástupců Svazu bojovníku za svobodu, členů KVVV plk. Maděry Zlín, Svazu letců Brno , Svazu vojáků SR, slovenského svazu protifašistických bojovníků a představitelů družebního města, Nového mesta nad Váhom, v čele s…

74-TÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE BÁNOV

Po ukončení akce v Kunovicích jsme se ihned odjeli do obce Bánov, kde se rovněž konaly oslavy 74-tého výročí osvobození obce. Hlavní akce proběhla na místním hřbitově za přítomnosti občanů u památníku padlých rumunských vojáků. Hlavní proslov měl starosta obce, dále zástupce rumunského velvyslanectví a místní farář. Místní hudba zahrála rumunskou státní hymnu. Ze hřbitova…

OSVOBOZENÍ KUNOVIC

Osvobození městyse Kunovice jsme si připomněli dne 25.4.2019 u památníku padlých občanů. Po státní hymně ČR v podání mužského pěveckého sboru a kladení věnců přednesl hlavní projev starosta městyse, v němž popsal události spjaté s osvobozováním. Pak předal předseda našeho klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE starostovi medaili našeho klubu za vzájemnou spolupráci. Je jen škoda, že…

PLOŠTINA

Památku umučených občanů osady Ploština ke kterému došlo koncem druhé světové války, jsme si přišli připomenout na pietním aktu u památníku dne 21.4.2019 spolu s místními občany, představiteli Senátu ČR a vedením Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Po kladení věnců a projevech hostů byla akce ukončena českou státní hymnou.

Foto: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/PLOSTINA/

PIETNÍ AKT V OBCI PRLOV

Dne 20.4.2019 jsme se zúčastnili pietního aktu v obci Prlov. V této obci němečtí fašisté popravili 23. dubna 1945 23 občanů z obce Prlov a blízkých vesnic. Aktu se zúčastnil mimo jiné předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek VONDRÁČEK, místní občané a příbuzní zavražděných. Po kladení věnců a proslovech přítomných zazněly čestné salvy a akce…

74-TÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

5. dubna 2019 se dva naši kolegové zúčastnili jako členové delegace Městského úřadu Uh. Brod v čele se starostou Ferdinandem Kubánikem oslav 74-tého výročí osvobození družebního města, Nového Mesta nad Váhom. V osvobozeneckých bojích o Nové M. nad Váhom padlo 122 vojáků rumunské armády. Pietní akt se v dopoledních hodinách konal u památníku padlých rumunských…

ČLENSKÁ SCHŮZE

     5. března jsme se sešli v restauraci U zdi ve Zlíně na členské schůzi našeho klubu. Zahájení a přednes programu schůze provedl předseda J. KRAUSE, který nás seznámil s kulturními a společenskými akcemi v letošním roce, kterých by jsme se měli zúčastnit.  Poté předseda popřál přítomným ženám ke svátku MDŽ a spolu s místopředsedou…

NAŠI JUBILANTI

 

 

Dne 7. března oslavil své 85-té narozeniny kolega Lubomír ČERVINKA a dne 29. března oslaví své 75-té narozeniny předseda našeho klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE. Do dalších dnů a let přejeme oslavencům pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.