Z ČINNOSTI KVVV

V březnu 2020 oznámené dočasné přerušení činnosti klubu do konce dubna, se kvůli celostátní covidové karanténě protáhlo i na květen, protože shromažďování lidí bylo stále omezeno. Ani pravidelné posezení v prvním úterku v měsíci červnu (to je 2.6.) se nebude konat. Nebylo by možno dodržet minimální dovolené vzdálenosti osob v počtu, ve kterém se obvykle…

UCTĚNÍ PAMÁTKY npor. IVANA KOLAŘÍKA

Tak jako každý rok, tak i letos jsme na lesním hřbitově ve Zlíně uctili památku parašutisty npor. Ivana KOLAŘÍKA, který zahynul dne 1.4.1942 u Vizovic, položením kytičky na jeho hrob. Akce se bohužel z důvodů pandemie koronaviru zúčastnili jen dva pověření členové našeho klubu a to František MALOTA a Jindřich HÜBNER.

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 18.3.2020 oslaví významné životní jubileum – 80 let náš kolega a obětavý kamarád Bohumil HRABĚ. Do dalších let přejeme oslavencovi pevné zdraví,spokojenost v životě a jeho neutuchající životní optimismus.

OSLAVA MDŽ

Mezinárodní den žen který připadá každý rok na 8. březen, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Také jako každý rok jsme MDŽ v našem KVVV oslavili a to dne 7. března, v Klubu seniorů ve…

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV

Dne 14. února 2020 se konala v prostorách jídelny KŘ Policie ČR ve Zlíně výroční členská schůze , které se zúčastnilo 37 členů a členek klubu. Po zahájení přivítal předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE hosty – delegaci KVV Prostějov v čele s jejím předsedou plk. v.v. ing. STAVNÝM, zástupce KVV Holešov s Luďkem STOKLÁSKEM, zástupce…

PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

30. prosince 2019 jsme se jako každý rok sešli v Kolibě U medvěda ve Zlíně na předsilvestrovském posezení, které jako vždy zajistil kolega Petr HLAVINKA. Vzhledem k tomu, že tomuto posezení předchází dobrá pověst, účast byla vysoká jak u členů KVVV, tak i příznivců a rodinných příslušníků. Předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE přivítal přítomné, zejména…