PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

30. prosince 2019 jsme se jako každý rok sešli v Kolibě U medvěda ve Zlíně na předsilvestrovském posezení, které jako vždy zajistil kolega Petr HLAVINKA. Vzhledem k tomu, že tomuto posezení předchází dobrá pověst, účast byla vysoká jak u členů KVVV, tak i příznivců a rodinných příslušníků. Předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE přivítal přítomné, zejména…