BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 18.3.2020 oslaví významné životní jubileum – 80 let náš kolega a obětavý kamarád Bohumil HRABĚ. Do dalších let přejeme oslavencovi pevné zdraví,spokojenost v životě a jeho neutuchající životní optimismus.

OSLAVA MDŽ

Mezinárodní den žen který připadá každý rok na 8. březen, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Také jako každý rok jsme MDŽ v našem KVVV oslavili a to dne 7. března, v Klubu seniorů ve…