Poděkování

Děkujeme všem členům, kteří se dne 19. června 2017 zúčastnili posledního rozloučení s naším dlouholetým členem a bývalým předsedou klubu, panem Františkem Pospíškem, které se konalo ve smuteční síni krematoria na Lesním hřbitově ve Zlíně. Také bychom rádi tlumočili poděkování rodiny za účast a projevenou soustrast.

.FrantisekPospisek

Neazpomeneme.

Uctění památky plk. Josefa Valčíka ve Smolině

V sobotu 27.5.2017 se konal, jako každoročně pietní akt ve Smolině – místní části Valašských Klobouk – k uctění památky plk. Josefa Valčíka, člena paravýsadku skupina Silver A a přímého účastníka atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha: Vzpomínková slavnost, jejíž součástí je i polní mše, se konala u památníku ve Smolině, rodišti plk. Valčíka,…

PF 2017

Novoroční přání předsedy klubu všem členům a příznivcům Klubu vojenských výsadkových veteránů …

PF 2017_KVV_ver2

Zároveň všem připomínáme, že termín tradiční „předsilvestrovské vycházky“ do okolí Zlína spojený s pozesením

na Kolibě U černého medvěda je 29.12.2016. Těšíme se na hojnou účast.