Dne 7.3.2020, k výročí narození TGM (7.3.1850) položila delegace našeho klubu kytici u jeho pomníku ve Zlíně.

 

Na pozvání MÚ Otrokovice položila naše delegace kytici u sochy T. Bati před areálem TOMA k výročí jeho narození.

 

Dne 29.4.2020 jsme se na pozvání MÚ Buchlovice zúčastnili vzpomínky na 75. výročí osvobození městyse v roce 1945.

Fotky: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/MU_Buchlovice/

 

Dne 2.5.2020 jsme položili kytici k Památníku osvobození ve Zlíně.

 

Na pozvání vedení obce Smolina jsme se dne 25.5.2020 zúčastnili pietního aktu ve Smolině – rodišti parašutisty Valčíka (souvislost s atentátem na Heydricha). Tříčlenná delegace našeho klubu položila kytici k jeho pomníku.

 

Dne 28.5.2020 k výročí narození prezidenta Beneše jsme položili kytici u jeho busty ve Zlíně.

 

Na pozvání MÚ Otrokovice jsme se zúčastnili dne 18.6.2020 pietní vzpomínky na parašutistu Josefa Valčika. Zde jsme položili kytici u jeho pomníčku, který se nachází v areálu TOMA, kde byl zaměstnán před odchodem z Protektorátu.

 

Dne 10.7.2020 jsme položili kytici u sochy T. Bati v parku před areálem TOMA.

 

Dne 2.9.2020 se konala v Prostějově vpomínka na zahynuté parašutisty a výsadkáře u pomníčku ve VÚ 8282 Prostějov. Tato vzpomínka se konala při příležitosti Setkání KVV ČR a SR 2020. Naše delegace položila kytici k pomníkům zahynulých příslušníků Armádního sportovního družstva parašutistů Prostějov a zahynulých příslušníků vojenských misí.

Fotky: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/Fotky_z_Prostejova/

 

3.9.2020 k výročí úmrtí prezidenta Beneše v roce 1948 jsme položili kytici u jeho busty ve Zlíně.

 

K výročí úmrtí TGM (1938) jsme 14.9.2020 položili kytici u jeho pomníku ve Zlíně.

 

3.10.2020 jsme se zúčastnili 17. ročníku nočního pochodu Clay-eva jako Vzpomínka na výsadek Clay v roce 1944. Každoroční vzpomínka v Hostišové, u pomníčku poblíž místa seskoku s následujícím nočním pochodem. Po krátkém zahájení předal Jan Štokman (člen KVVV Zlín) pamětní medaile městyse Buchlovice vydané ke 100.výročí narození pplk. Jiřího Štokmana, šifranta paraskupiny Clay. Mezi oceněnými byli pořadatelé akce holešovští skauti, místní pořadatelé a Rudolf Branda z našeho KVVV Zlín.

Fotky: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/Foto_Hostisova/

Další fotografie jsou na albu KVV Holešov: https://kvvholesov.rajce.idnes.cz/CLAY-EVA_2020

 

Dne 26.10.2020 k výročí vzniku ČSR jsme na pozvání MÚ Otrokovice položili kytici k památníku v Otrokovicích.

 

K výročí vzniku ČSR jsme 27.10.2020 položili kytici k Památníku osvobození ve Zlíně.

Fotky: https://pepajda45.rajce.idnes.cz/Vyroci_CSR/

 

Kytici u Památníku osvobození ve Zlíně jsme položili dne 11.11.2020 k výročí konce I. světové války v roce 1918, na Den válečných veteránů.

 

 

 

 

KLUBOVÉ AKCE KVVV ZLÍN V ROCE 2020

Střelecký dvojboj 2020 na střelnici v Dobroticích Dne 24.7.2020 se konal na střelnici v Dobroticích II. ročník soutěže „Střelecký dvojboj“, jehož pořadatelem byl KVV Holešov. Disciplíny byly útočná puška Bren a pistole 9mm. Z našeho klubu se zůčastnilo družstvo ve složení: Hubner, Kopecký a Dvorník.   Střelecký dvojboj Holešov-Dobrotice Historie výsledků účastníků z KVVV Zlín:…

OMLUVA

Vážené kolegyně a kolegové. Z důvodů problému s počítačem jsem nemohl koncem roku 2020 na náš web přidávat příspěvky. Toto učiním dodatečně.

Z ČINNOSTI KVVV

V březnu 2020 oznámené dočasné přerušení činnosti klubu do konce dubna, se kvůli celostátní covidové karanténě protáhlo i na květen, protože shromažďování lidí bylo stále omezeno. Ani pravidelné posezení v prvním úterku v měsíci červnu (to je 2.6.) se nebude konat. Nebylo by možno dodržet minimální dovolené vzdálenosti osob v počtu, ve kterém se obvykle…

UCTĚNÍ PAMÁTKY npor. IVANA KOLAŘÍKA

Tak jako každý rok, tak i letos jsme na lesním hřbitově ve Zlíně uctili památku parašutisty npor. Ivana KOLAŘÍKA, který zahynul dne 1.4.1942 u Vizovic, položením kytičky na jeho hrob. Akce se bohužel z důvodů pandemie koronaviru zúčastnili jen dva pověření členové našeho klubu a to František MALOTA a Jindřich HÜBNER.

OSLAVA MDŽ

Mezinárodní den žen který připadá každý rok na 8. březen, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Také jako každý rok jsme MDŽ v našem KVVV oslavili a to dne 7. března, v Klubu seniorů ve…

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV

Dne 14. února 2020 se konala v prostorách jídelny KŘ Policie ČR ve Zlíně výroční členská schůze , které se zúčastnilo 37 členů a členek klubu. Po zahájení přivítal předseda klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE hosty – delegaci KVV Prostějov v čele s jejím předsedou plk. v.v. ing. STAVNÝM, zástupce KVV Holešov s Luďkem STOKLÁSKEM, zástupce…