SETKÁNÍ V MALENOVICÍCH

Dne 11. září jsme se po prázdninovém odpočinku setkali díky kolegovi F. MALOTOVI v areálu Hasičské zbrojnice v Malenovicích. Tak jako při obvyklých setkáních, i zde jsme tuto akci využili ke sportovním aktivitám a to hodu granátem na cíl, hodu šipkami a střelbě ze vzduchovky. Akce se zúčastnila většina členů a příznivců klubu. Pro dobrou…

POSEZENÍ VE ŠTÍPĚ

Dne 19. června 2019 jsme se jako každý rok zúčastnili klubového setkání s manželkami a hosty na letišti ve Štípě, které nám umožnil majitel pan Josef HABROVANSKÝ. Po přivítání předsedou klubu pplk. v.v. Josefem KRAUSEM se ujal slova místopředseda klubu Franta MALOTA, který přivítal mezi námi paní Michaelu NOVOSADOVOU z magistrátu města Zlín, se kterou…

PIETNÍ AKT V OBCI SMOLINA

Dne 25.5.2019 se uskutečnila v obci Smolina u Valašských Klobouk pietní vzpomínka na Josefa VALČÍKA nar. 2.11.1914 ve Smolině, příslušníka výsadkové skupiny Silver A, který po vysazení spolupracoval se členy výsadku Anthropoid při přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heidrycha. Zemřel v boji proti německým fašistům dne 18.6.1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje…

PIETNÍ VZPOMÍNKA VE SLAVIČÍNĚ

Za chladného a deštivého počasí jsme se dne 9. května 2019 zúčastnili ve Slavičíně oslavy 74-tého výročí osvobození naší vlasti a uctění památky padlých ve II. světové válce. Po přivítání Ph.Dr Ladislavem SLÁMEČKOU jsme odjeli na místní hřbitov, kde jsme vzdali čest padlým občanům města a 28 severoamerickým letcům, kteří zahynuli ve vzdušném boji dne…

PIETNÍ AKT V RUDICÍCH

Dne 7. května 2019 proběhla v obci Rudice pietní vzpomínka na dva parašutisty skupiny Carbon, třicetiletého rtn. Františka KOBZÍKA a devětadvacetiletého rtm. Josefa VANCE, kteří dne 7.5.1944 zvolili na půdě domu čp. 85 v obci Rudice smrt vlastní rukou, než vydání se do rukou fašistů. Za přítomnosti občanů vesnice, příbuzných parašutistů, členů našeho KVVV a…

OSVOBOZENÍ VSETÍNA

Dne 2. května 2019 jsme se zúčastnili ve Vsetíně vzpomínky na 74-té výročí osvobození města od fašistických okupantů. Setkání proběhlo u památníku Osvobození na náměstí Svobody. Akce byla zahájena písní pěveckého sboru Valašských učitelek. Po přivítání hostů přednesl starosta města ing. Růžička projev, s básní vystoupila žákyně ZUŠ Vsetín Dominika Zbranková. Obsáhlý projev měl i…

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ BUCHLOVIC

Dne 30. dubna 2019 proběhla v městysi Buchlovice pietní akce k 74-tému výročí osvobození . Úvodní projev měl starosta, který připomněl oběti z řad místních občanů a události vedoucí k osvobození. S projevem vystoupil také kolega Štokman. Poté představitelé městyse položili věnec u památníku obětí války, kytici položil za náš klub jeho předseda, pplk. v.v.…

VZPOMÍNKA

V obci Salaš u Velehradu se dne 27.4.2017 uskutečnil společně s místními občany a hosty pietní akt k 74tému výročí zavraždění 20-ti salašských občanů gestapem a vlasovci. Dne 29.4.2019 bylo 19 salašských občanů za dosud nezjištěných skutečností vylákáno osobami v civilním oděvu kteří se představili jako partyzáni za obec Salaš, do míst zvaných Vápenice s…

OSVOBOZENÍ UHERSKÉHO BRODU

Připomenutí a vzpomínka na 74. výročí osvobození Uh. Brodu se konalo dne 25.4.2019. Dopoledne bylo na radnici uskutečněno starostou Ferdinandem KUBÁNÍKEM přijetí hostů -zástupců Svazu bojovníku za svobodu, členů KVVV plk. Maděry Zlín, Svazu letců Brno , Svazu vojáků SR, slovenského svazu protifašistických bojovníků a představitelů družebního města, Nového mesta nad Váhom, v čele s…

74-TÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE BÁNOV

Po ukončení akce v Kunovicích jsme se ihned odjeli do obce Bánov, kde se rovněž konaly oslavy 74-tého výročí osvobození obce. Hlavní akce proběhla na místním hřbitově za přítomnosti občanů u památníku padlých rumunských vojáků. Hlavní proslov měl starosta obce, dále zástupce rumunského velvyslanectví a místní farář. Místní hudba zahrála rumunskou státní hymnu. Ze hřbitova…