PIETNÍ AKT V OBCI PRLOV

Dne 20.4.2019 jsme se zúčastnili pietního aktu v obci Prlov. V této obci němečtí fašisté popravili 23. dubna 1945 23 občanů z obce Prlov a blízkých vesnic. Aktu se zúčastnil mimo jiné předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek VONDRÁČEK, místní občané a příbuzní zavražděných. Po kladení věnců a proslovech přítomných zazněly čestné salvy a akce…

Details

74-TÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

5. dubna 2019 se dva naši kolegové zúčastnili jako členové delegace Městského úřadu Uh. Brod v čele se starostou Ferdinandem Kubánikem oslav 74-tého výročí osvobození družebního města, Nového Mesta nad Váhom. V osvobozeneckých bojích o Nové M. nad Váhom padlo 122 vojáků rumunské armády. Pietní akt se v dopoledních hodinách konal u památníku padlých rumunských…

Details

ČLENSKÁ SCHŮZE

     5. března jsme se sešli v restauraci U zdi ve Zlíně na členské schůzi našeho klubu. Zahájení a přednes programu schůze provedl předseda J. KRAUSE, který nás seznámil s kulturními a společenskými akcemi v letošním roce, kterých by jsme se měli zúčastnit.  Poté předseda popřál přítomným ženám ke svátku MDŽ a spolu s místopředsedou…

Details

NAŠI JUBILANTI

 

 

Dne 7. března oslavil své 85-té narozeniny kolega Lubomír ČERVINKA a dne 29. března oslaví své 75-té narozeniny předseda našeho klubu pplk.v.v. Josef KRAUSE. Do dalších dnů a let přejeme oslavencům pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.

 

ŽIVOTOPIS ČESTNÉHO ČLENA KVVV JIŘÍHO ŠTOKMANA

  Jiří Štokman, nar. 17. dubna 1920 Buchlovice okr. Uherské Hradiště. Vystudoval reálné gymnázium v Uherském Hradišti, maturita 16. června 1939. Pak studoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně až do zavření čs.vysokých škol. Dne 21. prosince 1939 odešel dobrovolně za hranice aby se připojil k zahraniční armádě. Od 1. června 1940 prezentován ve…

Details

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV ZLÍN

Dne 2. února 2019 se konala v Klubu seniorů ve Zlíně – Podhoří výroční členská schůze. Z celkového počtu čtyřiceti členů a členek se schůze zúčastnilo 33 členů, čtyři byli omluveni, dva se nezúčastnili bez omluvy a jeden člen byl z klubu vyloučen. Při prezenci byla každému členu klubu předána pamětní medaile k 20-tému výročí…

Details

LOUČENÍ S ROKEM 2018

Tak jako každý rok tak jsme i dne 27.12.2018 uskutečnili předsilvestrovské setkání členů a členek našeho klubu v kolibě U medvěda ve Zlíně. Přítomné přivítal předseda klubu J. KRAUSE a po jeho krátkém vystoupení začala neformální zábava. Po pozdním dobrém obědě, kdy se podával guláš nebo řízek a při konzumaci přinesených zákusků, vína, slivovovice a…

Details

PŘÁNÍ

Všem kolegům a kolegyním, příznivcům našeho klubu, přátelům a známým.

ČLENSKÁ SCHŮZE

Informace ze členské schůze KVVV Zlín, konané dne 4.12.2018. 1./ Schůze se zúčastnilo 28 členů, omluvilo se 12, neomluvili se 3. V současné době má klub 43 členů, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2018. Z toho je 35 mužů, 8 žen. Z toho u výsadkového vojska sloužilo 30 členů. 2./ Kolega Stanislav Ševců požádal…

Details

DVACÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO KVVV

Z iniciativy vojáků v záloze sloužících u výsadkových jednotek ČSLA, byl dne 8.12.1998 založen Klub výsadkových veteránů Zlín. U jeho zrodu stál Přemek SVOZIL který byl jeho prvním předsedou, dále Franta POSPÍŠEK, Jarda ZELINGER, Rudolf BRANDA a Milan BARTŮNĚK. V průběhu let se klub rozrůstal, nyní má 43 členů a členek. Bohužel se jedná jen…

Details

OSLAVY 100. LET VZNIKU ČSR V UH. BRODĚ

Dne 26. října 2018 se uskutečnila za značného zájmu občanů oslava stého výročí vzniku České republiky, na jejímž programu bylo – prohlášení lípy na Masarykově náměstí za památný strom, zasazení lípy a odhalení pamětního kamene před I. ZŠ na Mariánském náměstí a pietní akt u památníku obětem I. světové války na náměstí Svobody. U památníku…

Details

BLAHOPŘÁNÍ

 

Sedmdesátka je úctyhodný věk. Ale osmdesátka? To je teprve výzva.

Dne 27.10.2018 oslaví své významné životní jubileum – 70 let – náš kolega, člen výboru KVVV Zlín a vášnivý myslivec, Jindřich   I N D R A  . Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví, pohodu v rodinném životě a přesnou mušku.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ V MALENOVICÍCH

Dne 19.9.2018 jsme se sešli v počtu 30 osob na klubovém setkání v Malenovicích – v areálu hasičské zbrojnice. Místo setkání nám zajistil kolega Franta MALOTA. Vzhledem ke slunečnému počasí které panovalo, jsme měli venkovní posezení. Po výborném guláši, který uvařil kolega Jindřich INDRA jsme si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, hod šipkami a granátem.…

Details

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Dne 20.9.2018 oslavil významné životní jubileum – 85 let – náš kolega a kamarád Milan NAVRÁTIL. Milane, do dalších let ti všichni přejeme pevné zdraví, neutuchající životní optimismus a pohodu v rodinném životě.

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ

     Dne 22.8.2018 jsme se sešli za horkého a slunečného počasí na malorážkové střelnici na Horákově mlýně ve Zlíně. Po nástupu soutěžících, kdy jsme byli poučeni správcem střelnice zejména o bezpečnosti při zacházení se zbraní a pohybu na střelnici, jsme po pěti osobách stříleli na kruhový terč. Stříleli jsme nejprve  tři rány a šli se…

Details

SETKÁNÍ V HOLEŠOVĚ

     Dne 21. srpna 2018 se zúčastnili členové našeho klubu setkání bývalých příslušníků 7. výsadkového pluku zvláštního určení v bývalých kasárnách pluku v Holešově,  u příležitosti 50-tého výročí okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy. Po slavnostním nástupu přednesl hlavní projev bývalý náčelník štábu pluku plk. ing. Jiří DUFEK. Mimo jiné uvedl, že strach z Rusů je…

Details

OHLÉDNUTÍ ZA …

Vážené kolegyně a kolegové. Polovina roku 2018 je za námi. Myslím si, že jsme jako klub odvedli dobrou práci. Úkoly dané plánem činnosti jsme beze zbytku splnili. Zúčastnili jsme se jak společenských akcí ve zlínském a trenčínském kraji, tak i sportovních akcí a klubových setkání. Teď na jíné téma. Když jsem si prohlížel filmy ve…

Details

KLUBOVÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ

Dne 20.7.2018 se konala na střelnici v Dobroticích za krásného slunečného počasí a za účasti 69 soutěžících z České a Slovenské republiky střelecká soutěž ve střelbě ze samopalu vz. 58, pistole vz. 82  a malorážky CZ 452 ZKM. Z našeho klubu se soutěže zúčastnili kolegové ČERVINKA, KRAUSE, HUBNER, INDRA, KOPECKÝ a KOŘENSKÝ. Ve střelbě ze samopalu…

Details

OSLAVA ŽIVOTNÍHO JUBILEA

Dne 23.6.2018 oslavil v restauraci Oáza v Luhačovících ve společnosti svých příbuzných, přátel a známých své devadesáté páté narozeniny plk. let. RAF Alois  DUBEC. Při této příležitosti pokřtil spolu s plk. Oldřichem PELČÁKEM svoji životopisnou knihu „DIVOKÝ KLUK ALOIS DUBEC : Z VLACHOVY  LHOTY  DO  RAF  A  ZPĚT“. Do dalších let přejeme oslavencovi pevné zdraví…

Details

OZNÁMENÍ KOLEGŮM

Dlouholetý předseda našeho klubu major Josef KRAUSE byl ke dni 15. června 2018 povýšen do hodnosti podplukovníka.

Předsedovi klubu k povýšení blahopřejeme.

ANTROPOID – PIETNÍ AKCE

     Dne 18.6.2018 se členové našeho klubu, KRAUSE s manželkou, CHYTILOVÁ, MALOTA, HUBNER a HRABĚ zúčastnili pietního aktu u kostela Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze, u příležitosti výročí smrti sedmi parašutistů, kteří se v kryptě kostela bránili fašistické přesile a zde také zahynuli. Spolu s námi se akce zúčastnili i naši bývalí…

Details

KLUBOVÉ SETKÁNÍ VE ŠTÍPĚ

     Ve středu dne 13. června jsme se sešli na plánovaném setkání členů našeho klubu na letišti v obci Štípa. Vzhledem k chladnému a větrnému počasí jsme měli připraveno posezení přímo v hangáru, jak někteří přítomní poznamenali, jednalo se o hangárpárty. Děvčata připravila občerstvení – sladkosti, jednohubky, ovoce a kávu a vzorně se o přítomné…

Details

PIETNÍ AKT VE SMOLINĚ

Pietní akt za Josefa Valčíka -Smolina 26. 5. 2018 Na pozvání paní starostky města Valašské Klobouky Mgr. E. Olšákové jsme se sešli u pomníku rodiny Valčíkových ve Smolině, abychom si připomněli 76. výročí smrti J.Valčíka a jeho příbuzných po atentátu na R.Heidricha. Za přítomnosti představitelů státu,AČR. KVVV Zlín a Holešov a jiných společenských organizací začal…

Details

OTEVÍRÁNÍ ROZHLEDNY NA VELKÉM LOPENÍKU

      Každý rok v měsíci květnu se za účasti občanů z blízkého i vzdáleného okolí z obou stran státní hranice slavnostně otevírá rozhledna na Velkém Lopeníku. Letos to bylo v sobotu 5. května. Tak jako každý rok tuto akci organizoval Obecní úřad Lopeník. Z našeho klubu se zúčastnilo 11 členek a členů. Po…

Details

VZPOMÍNKA NA STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ

Dne 30.4.2018 jsme si v obci Boršice připomenuli sté výročí narození plukovníka RAF  Stanislava MIKULY, příslušníka 311.Sq RAF. Akce se konala u rodinného domu za přítomnosti rodiny, představitelů politického a kulturního života, místních občanů, zástupců Svazu letců z Přerova a členů našeho KVVV. Syn plk. MIKULY, podplukovník Dr v. MIKULA přivítal příslušníky rodiny,  příbuzné a…

Details

SALAŠSKÁ TRAGÉDIE

Dne 28.4.2018 proběhla v obci Salaš v okrese Uherské Hradiště, v místech zv. Vápenice, vzpomínka na zavraždění 20 občanů obce Vlasovci a Němci. 19 občanů se dne 20.4.1945 rozhodlo připojit k partyzánům brigády J.Žižky, oddílu Olga, který operoval v chřibských lesích. Vlasovci a Němci převlečení za partyzány je odvedli asi kilometr za obec a tam…

Details

VZPOMÍNKOVÝ AKT

Dne 27. dubna 2018 se konal v městysu Buchlovice vzpomínkový akt k 73-tímu výročí osvobození obce rumunskou armádou. U památníku padlých z I. a II. světové války přivítal starosta přítomné vojáky z VÚ Bučovice, zástupce Svazu letců z Přerova, členy našeho klubu, generála KUBALU a další přítomné hosty a občany obce. Ve svém projevu mimo…

Details

BÁNOV

Dne 26.4. v odpoledních hodinách proběhla v obci Bánov za účasti místních občanů  a členů našeho klubu vzpomínková akce k 73. výročí osvobození obce rumunskou armádou. Pietní akt byl zahájen na místním hřbitově u pomníku rumunských vojáků, kde starosta obce Bc Marek MAHDAL krátce popsal průběh osvobozování obce, projev měl i přítomný rumunský velvyslanec a…

Details