VZPOMÍNKOVÝ AKT V UH. BRODĚ

     Dne 26.4.2018 se konal v Uherském Brodě vzpomínkový akt u příležitosti 73. výročí osvobození Uh. Brodu a konce II. světové války. Na radnici města přivítal pozvané hosty starosta Patrik KUNČAR, mimo jiné i  primátora družebního města Nové Mesto nad Váhom ing. Jozefa TRSTENSKÉHO s doprovodem, zástupce Svazu letců, členy našeho klubu a další hosty.…

Details

73-leté VÝROČÍ VYPÁLENÍ OSADY PLOŠTINA

73.výročí vypálení Ploštiny 22.4.2018 jsme se sešli u příležitosti 73.výročí hrozné tragédie, vypálení osady Ploština. Z našeho klubu se přišlo poklonit k památníku asi 15 členů, za které položil kytici květů předseda J.Krause. Položení věnců za zavražděné pasekáře se zúčastnili čestní hosté z celé republiky,včetně parlamentu ČR a ministerstev. Všichni řečníci se shodli na tom,…

Details

PIETNÍ AKT V OBCI PRLOV

Prlov – vesnice v severovýchodní části Vizovické vrchoviny ve které žije asi 540 obyvatel, je vzdálena od Vizovic 11 km. Koncem II. světové války, dne 23. dubna 1945 němečtí fašisté v obci brutálně umučili a popravili 23 místních občanů. Tak jako každý rok, tak se i letos 21. dubna konala vzpomínková akce s pietou k…

Details

PIETNÍ AKT S NOČNÍM POCHODEM

Dne 13.4.2018 se v 19.00 hod., konal pietní akt u památníčku parašutistů v obci Hostišová, za účasti asi  dvou set občanů, mezi kterými byli i členové našeho klubu. Zástupci pořadatele – skauti – přivítali čestné hosty v čele s hejtmanem zlínského kraje Jiřím ČUNKEM, rodiny parašutistů ŠIKOLOVÝCH a ŠTOKMANOVÝCH a rodinu ZICHÁČKOVU z Bystřice pod…

Details

PIETNÍ AKT

     Dne 6.4.2018 se dva členové našeho klubu, kolega HRABĚ a ZÁMEČNÍK zúčastnili spolu se zástupci Městského úřadu Uh. Brod, v družebním městě, Novém Mestě nad Váhom, pietního aktu k 73. výročí osvobození města a jeho blízkého okolí rumunskou armádou. Na radnici jsme byli přivítání primátorem města ing. Jozefem TRSTENSKÝM a jeho náměstkyní. Po příjezdu…

Details

VZPOMÍNKOVÁ AKCE

V úterý dne 3. 4. 2018 se členky a členové našeho klubu zúčastnili na Lesním hřbitově ve Zlíně vzpomínkové akce k uctění památky na npor. Ivana Kolaříka, k jehož hrobu jsme položili kytici. Ivan KOLAŘÍK seskočil do protektorátu v noci z 27. na 28. března 1942. Po problému s místem přistání a ztrátou dokladů, z…

Details

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV s oslavou MDŽ

     Dne 3.3.2018 se konala ve Zlíně – Podhoří výroční členská schůze našeho klubu. Zúčastnilo se jí 30 členů, 6 příznivců klubu a 6 hostů. Přítomné přivítal předseda klubu J.KRAUSE, který pověřil řízením schůze místopředsedu F. MALOTU. Ten nás seznámil s programem schůze, který byl jednomyslně schválen. Po přivítání hostů – genmjr. ing. Jiřího KUBALU…

Details

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

                                               

                                                Zdeněk Novák

V měsíci únoru 2018 oslaví významné životní jubileum dva členové našeho KVVV. Dne 26.2. Zdeněk  NOVÁK  85 let a dne 27.2. Josef ŠENKEŘÍK 80 let. Do dalších let jim přejeme vše nejlepší, spokojenost v rodinném životě, životní optimismus a zejméne pevné zdraví.

 

VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

    Dne 23.1.2018 se konala v restauraci U zdi ve Zlíně volební členská schůze našeho KVVV. Schůze se zúčastnilo ze 43 členů 34. Přítomné přivítal předseda J KRAUSE a poté předal slovo L.HRUBANOVI, aby se ujal řízení schůze. Ten přítomným hned na počátku sdělil, že hlasování bude provedeno tzv. „aklamací“, t.j. veřejným zvednutím ruky…

Details

VZPOMÍNÁME

       Dne 12. ledna 2018 si připomeneme páté výročí úmrtí čestného člena našeho KVVV, Vladimíra MADĚRY, plk. v.v. Narodil se dne 19.3.1917 ve Velehradě. Po mnichovských událostech v roce 1938 nastoupil k pěšímu pluku v Uh. Hradišti, kde sloužil 4 týdny. Po okupaci českých zemí se stal členem „podzemní armády“ Obrany národa. Před  hrozícím…

Details

PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

    Rok s rokem se sešel a znovu jako minulý rok a předešlá léta se členové a členky našeho klubu spolu s rodinnými příslušníky sešli dne 28.12. v kolibě u Černého medvěda ve Zlíně, aby společným setkáním ukončili rok 2017 a vykročili do nového roku 2018. Celkem se nás sešlo třicet tři osob. Ti z…

Details

Přání ke svátkům

Klub vojenských výsadkových veteránů plk.Vladimíra Maděry, přeje všem svým členům, kamarádům a příznivcům, hodně štěstí a zdraví v novém roce.

mjr. Josef Krause
: PF 2018

KVVV-PF2018_ver3 copy

Členská schůze

Dne 5.12.2017 se uskutečnila v restauraci U zdi ve Zlíně členská schůze našeho klubu, které se zúčastnila velká většina našich členů a příznivců. Schůzi předsedal místopředseda klubu kolega František MALOTA, který po přivítání a seznámení s programem schůze omluvil nepřítomné – předsedu klubu J.Krauseho a kolegy Tichého a Šenkeříka, kteří se nemohli zúčastnit z důvodu…

Details

11. listopad – den věnovaný památce válečných veteránů

11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne  v roce 1918 bylo ve vlakovém voze v LE FRANCPORT u severofrancouzského města COMPIEGNE podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny…

Details

VZPOMÍNKOVÁ AKCE

      Dne 28. října 2017 se členové a členky našeho klubu zúčastnili za chladného a deštivého počasí v obci Křekov u Valašských Klobouk  vzpomínkové akce k 75-tému výročí popravy čtrnácti příbuzných plk. Josefa VALČÍKA německými fašisty. Vzpomínkový akt byl zahájen mší svatou u místní kapličky, po jejím ukončení se zúčastnění přesunuli k pomníku obětí, kde…

Details

Informace pro členy KVVV – pamětní dekorace

Pamětní dekorace obsahuje dvacet různých klopových rozlišovacích znaků, které se v letech 1954 až do roku 1990 objevovali na uniformách tehdejších příslušníků ČSLA. Tyto rozlišovací znaky jsou umístěny po deseti na každé ze dvou stran. Jsou umístěny ve stejném stylu a rozvržení jak na přední tak i zadní straně dekorace-odznaku je podobné. Uprostřed je barvený…

Details

SPORTOVNĚ – SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

     Ve středu 15.9. jsme se po prázdninách sešli v počtu asi třiceti členů a členek našeho klubu v objektu Hasičské zbrojnice v Malenovicích a to díky našemu kolegovi Frantovi MALOTOVI, který nám toto místo zajistil. Na programu bylo mimo jiné zasportovat si a připravit se na soutěž v Prostějově, v disciplinách střelba ze vzduchovky…

Details

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S KOLEGOU

     Dnes jsme se v obřadní síni zlínského krematoria spolu s rodinou a známými, důstojně rozloučili s našim kolegou Miloslavem DVORNÍKEM, který zemřel 6.září 2017. Smuteční projev za nás, výsadkové veterány, pronesl kolega Zdeněk Novák. Při konci obřadu zazněla Večerka. Miloš základní vojenskou službu absolvoval u 7. výsadkového pluku v Holešově, kde vykonal 25 seskoků…

Details

SMUTNÁ ZPRÁVA

Klub vojenských výsadkových veteránů plk.Maděry Zlín oznamuje, že dne 6. září 2017 zemřel po těžké nemoci ve věku 71 let náš dlouholetý kolega, kamarád a sportovec Miloslav  DVORNÍK. Poslední rozloučení se zesnulým bude dne 15. září 2017 v 11.30 hodin v Obřadní síni zlínského krematoria.

Vzpomínka

V obci Poličná u Val. Meziříčí se dne 26.8 2017 konala vzpomínka na dva mladé vojenské piloty ze základny v Přerově, kteří zahynuli při havárii letadla IL-28 v roce 1958. Letadlo, které se rozlomilo při cvičném letu při nácviku neobvyklých situací, dopadlo do obce. Vzpomínku u pamětní desky na Obecním úřadě organizuje každoročně vedení obce…

Details

Cvičná střelba z malorážné pušky v Otrokovicích 14.8.2017

V pondělí 14.srpna 2017 pro nás připravili Jindra Kořenský a Draha Vávrová cvičnou střelbu z malorážky na střelnici v Otrokovicích. Zúčastnilo se nás devět střelců a zapisovatelka Věra Fimbingerová. Jindra nás překvapil tím, že pušky, které vypůjčil od svých kamarádů, neměly otevřená mířidla, ale „kukátka“, kterým se, myslím, říká dioptry (nevím to jistě). To jsme…

Details

Poděkování

Děkujeme všem členům, kteří se dne 19. června 2017 zúčastnili posledního rozloučení s naším dlouholetým členem a bývalým předsedou klubu, panem Františkem Pospíškem, které se konalo ve smuteční síni krematoria na Lesním hřbitově ve Zlíně. Také bychom rádi tlumočili poděkování rodiny za účast a projevenou soustrast.

.FrantisekPospisek

Neazpomeneme.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Vedení Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Maděry Zlín oznamuje, že dne 12. června 2017 zemřel  ve věku 83 let zakládající člen našeho klubu a jeho dlouholetý funkcionář a předseda, pplk. v.v. František POSPÍŠEK. Poslední rozloučení ze zesnulým se bude konat dne 19. června 2017 ve 12.15 hod., v obřadní síni zlínského krematoria.

Čest jeho památce.

Uctění památky plk. Josefa Valčíka ve Smolině

V sobotu 27.5.2017 se konal, jako každoročně pietní akt ve Smolině – místní části Valašských Klobouk – k uctění památky plk. Josefa Valčíka, člena paravýsadku skupina Silver A a přímého účastníka atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha: Vzpomínková slavnost, jejíž součástí je i polní mše, se konala u památníku ve Smolině, rodišti plk. Valčíka,…

Details

Klubové posezení na letišti ve Štípě

     Středa 24.5.2017 ráno v Uherském Brodě. Prší. To mně moc nálady nepřidalo, protože na odpoledne jsme měli naplánováno klubové posezení na letišti ve Štípě. Během dopoledne se ale počasí umoudřilo a když jsme kolem 13.00 hodin na místo dorazili, prosvítalo mezi mraky sluníčko, ale foukal dost silný vítr. Dlouho jsme se rozhodovali kde posezení…

Details

STŘELECKÁ SOUTĚŽ

V neděli 14. května 2017 jsme se ve Valašských Kloboukách zúčastnili 3. ročníku střelecké soutěže „Memoriál plk. Josefa Balejky“. Plk. Balejka, rodák z Valašských Klobouk, byl válečný letec a letos bylo 100. výročí jeho narození. Soutěž se konala z iniciativy Svazu letců ČR z Přerova a organizačně ji zajistili sportovní střelci AVZO TSČ ČR 80…

Details

OTEVÍRÁNÍ ROZHLEDNY NA VELKÉM LOPENÍKU

     V sobotu 6.5 2017 se deset členů a členek našeho klubu zúčastnilo otevírání rozhledny na Velkém Lopeníku. Po zaparkování vozidel na parkovišti u lesa nad obcí Lopeník, jsme šli asi 4,5 km na vrchol, který je ve výši 911 m.n.m. Cestou bylo oblačno a mlha, ale nahoře nás přivítalo slunce a bylo docela teplo.…

Details

Vzpomínková akce v obci Salaš

     Dne 29.4.2017 jsme se zúčastnili v obci Salaš vzpomínkové akce na zavraždění dvaceti občanů obce, Vlasovci a Němci. Ke konci II.světové války byla obec Salaš a okolní chřibské lesy základnou partyzánské brigády J.Žižky, oddílu Olga. Dne 20.4.1945 se rozhodlo 20 mužů ze Salaše, že se připojí k partyzánům. Bohužel narazili na Vlasovce a Němce převlečené…

Details

72. výročí osvobození Uherského Brodu

Dne 25.4 2017 se uskutečnila pietní akce k 72. výročí osvobození města Uherského Brodu, kterého se zůčastnili občané a představitelé města, zástupci partnerského Nového Mesta nad Váhom, Svazu bojovníků za svobodu, Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Maděry Zlín, Krajského vojenského velitelství Zlín, Svazu letců Brno, TJ Sokol Uh. Brod, Svazu vojáků Slovenské republiky. Nejprve byly…

Details