Noční pochod Clay-Eva

V pátek 15.4.2016 před večerem jsme se sešli v Hostišové, aby jsme vzpoměli 72. výročí, kdy v tomto prostoru z 12.na13. dubna 1944 seskočila skupina Clay. Po krátkých proslovech a zaspívání státní hymny, se skupinky přesunuly do místa startu a vyrazily na pochod po stopách paraskupiny Clay. Cílem byla Bystřice pod Hostýnem, kde tato skupina…

Details

Sportovní odpoledne

V úterý 12.4.2016 jsme se sešli u hasičské zbrojmice v Malenovicích, aby jsme si vyzkoušeli některé discipliny, které budou na memoriálu. Jindra Kořenský s Drahou Vávrovou a Frantou Malotovým připravili pracoviště pro střelbu ze vzduchovky, hod šipkami a hod granátem. Jindřich Indra se zase postaral o dobrý guláš, dovezlo se pivo a víno co zbylo…

Details

1.4.2016 Vzpomínka na Ivana Kolaříka

V pátek 1.4.2016 ve 14.00 jsme se sešli na Lesním hřbitově ve Zlíně, abychom uctili památku 74. výročí úmrtí Ivana Kolaříka, člena skupiny OUT DISTANCE, rodáka z Valašského Meziříčí, který v bezvýchodné situaci u Vizovic spáchal sebevraždu jedem, aby se nedostal do rukou Gestapu. Této pietní vzpomínky se z našeho klubu zúčastnilo 17 členů. Kolega…

Details

Vzpomínka na Tondu.

V neděli 13.3.2016 tomu bylo šest let, co nás opustil náš velmi dobrý kamarád Ing. Antonín Šulák. Znali ho parašutisté i letci po celé Československé republice. U příležitosti jeho šestého výročí úmrtí mu Slovenský výbor KVV udělil im memoriam stříbrnou medaili Josefa Gabčíka. Medaili přijel předat jeho ženě Vlastě tajemník Slovenského výboru KVV MUDr. Ján…

Details

5.3.2016 výročka v Bratislavě.

KVV Bratislava pozvala zástupce našeho klubu na výroční členskou schůzi. Jako každoročně proběhla tato schůze ve velkém stylu, za účasti delegátů s celé republiky. náš předseda udělil medaili našeho klubu za zásluhy šesti členům KVV Bratislava, kteří s našim klubem dlouhodobě spolupracují. Byl mezi nimi i Plk.v.v. Doc. Ing. Milan Vajgl CSc. který pochází z…

Details

27.2.2016 Výroční schůze v Žilině.

Delegace našeho klubu se v sobotu 27.2.2016 zúčastnila výroční členské schůze u KVV Žilina. Byli jsme jako vždy vřele přivítáni. Vyslechli jsme zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, pak proběhlo odměňování aktivních a zasloužilých členů. Také my jsme odměnili naší medailí dva funkcionáře jejich výboru Josefy Dupkalu a Trnku. A proto, že jsme valaši,…

Details

Poděkování

Náš klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, tímto děkuje za poskytnutou finanční podporu, kterou jsme potřebovali na činnost našeho klubu a na výrobu medailí, kterými odměňujeme naše aktivní členy, ale taky členy jiných klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky ze kterými úzce spolupracujeme na udržování tradic výsadkového vojska a uctívání hrdinů…

Details

6.2.2016 Výročka v Trenčíně

6.2.2016 se delegace našeho klubu ve složení Krause, Malota, Zámečník a Martinec na pozvání KVV Trenčín zúčastnila jejich výroční členské schůze. Po přivítání všech přítomných, předseda Josef Krajčír přednesl zprávu o činnosti v loňském roce, následovala zpráva o hospodaření, předání medailí zasloužilým členum klubu předsedou Slovenského výboru kol. Josefem Tučkem a našim předsedou Josefem Krausem,…

Details

2.2.2016 Členská schůze u Zdi

V úterý 2.2.2016 jsme se sešli U Zdi na členské schůzi. Prvním bodem po zahájení bylo předání medaile za zásluhy našemu dlouholetému členu kolegovi Miloslavu Dvorníkovi, za jeho sportovní reprezentaci klubu, práci ve výboru klubu a taky u příležitosti jeho životního jubilea 70ti let. Následovalo seznámení s plánem činnosti v letošním roce, a seznámení s…

Details

sportovní parašutismus na Zlínsku

Jak již bylo sděleno, od roku 1950 se začaly provádět seskoky v Otrokovicích, bylo to pod vedením nejlepších absolventů prvního kursu Sylvy Rodové, Jana Michňáka, Oty Žáčka, Ludvy Dvořáčka Františka Lukaštíka a dalších. V tomto roce převzal vedení výcvikového střediska Alfonz Kolář. V roce 1950 byla na Zlínsku založena další výcviková střediska a to v…

Details

Posezení U Zdi

Včera 5.1.2016 jsme se poprvé v letošním novém roce sešli U Zdi, aby se pokračovalo v tradičních setkáních. I když účast nebyla velká, zavzpomínali jsme si na mladá léta, na vojančinu, kdo jak a kdy skákal, kdo měl na vojně se seskoků strach a podobně. Vzpoměli jsme i na to, že skákali psi, kteří měli…

Details

29.12.2015 předsivestrovská oslava

V úterý 29.12.2015 náš klub uspořádal předsilvestrovskou oslavu, kde jsme úspěšně ukončili rok 2015. Zahájila se tradičně ve 14.00 pochodem od konečné u majáku ke kolibě u Černého medvěda, kde bylo posezení při guláši, pivu a dobrém vínku. Už po několikáté toto posezení zajišťoval kolega Petr Hlavinka. Pochod a jeho organizaci měl na starosti Zdeněk…

Details

Informace o memoriálu

Náš klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín bude v roce 2016 pořádat memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, Krzáka…  a vynálezce padáku Štefana Baniče. Tuto soutěž budeme pořádat pod patronací hejtmana Zlínského kraje MvDR Stanislava Mišáka. Pomoc nám přislíbilo i město Otrokovice, kušařský oddíl a další. Soutěž se bude konat v Otrokovicích na…

Details

28.11.2015 Výroční členská schůze KVVV Zlín

V sobotu 28.11.2015 se uskutečnila výroční schůze našeho KVVV Zlín. Zahájení provedl místopředseda klubu František Malota. Po seznámení s programem se zaspívala hymna výsadkářů Duní stroje vzduchem, vzpomínku a minutu ticha s večerkou na zemřelé kamarády Přemka Svozila a Jardu Bartíka, kteří nás letos opustili.Následovalo přečtení výroční zprávy a po ní bylo udělování medailí. Z…

Details

27.10.2015 udělování medailí ZA ZÁSLUHY

V úterý 27.10.2015 zástupci Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín z.s. v čele s mjr.v.v. Josefem Krausem navštívili krajský úřad, aby u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného Československa předali medaili klubu „ZA ZÁSLUHY I.stupně“ hejtmanovi zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi, primátorovi města Zlína MUDr.Miroslavu Adámkovi a starostovi města Otrokovice Mgr. Jaroslavu Budkovi. Všichni…

Details

Vzpomínka na vznik republiky ve Zlíně

27.10.2015 jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu na vznik republiky ve Zlíně u pomníku prvního prezidenta T.G.Masarika. Kladení věnců se zúčastnili zástupci Krajského úřadu, magistrátu, Krajského vojenského ředitelství , politických stran a jiných sdružení. Čestnou stráž stáli spolu s vojákyněmi i naši členové. Velmi pěkné bylo vystoupení pěveckého sboru, který zaspíval naši státní hymnu a píseň…

Details

Vzpomínka na vznik republiky v Otrokovicích

26.10.2015 jsme se sešli v Otrokovicích k uctění vzpomínky na vznik republiky. Pietní akt proběhl u pomníku padlých v první světové válce na náměstí v Otrokovicích a následně v přilehlé obci Kvítkovice, která je součástí Otrokovic. Po skončení pietních akcí jsme se zúčastnili pohoštění panem starostou. Této akce se z našeho klubu zúčastnilo 12 osob.…

Details

Jasenná – sto let od narození plk.Řezníčka stíhacího pilota

25.10.2015 obec Jasenná spolu se svazem letců uspořádali vzpomínkový akt ke stému výročí narození svého rodáka, stíhacího pilota plk.Jiřího Řezníčka. plk. Řezníček po opuštění republiky bojoval jako stíhací pilot ve Francii, Velké Británii a v Sovětském svazu, odkud odletěl na pomoc SNP na letiště Zolná, byl sestřelen, těžce zraněn a k bojovým letům se už…

Details

Setkání para AK Holešov

24.10.2015 se po dlouhé době setkali sportovní parašutisté, kteří působili na zrušeném letišti v Holešově. Utvořila se skupinka pěti osob, kterou inspirovala skutečnost, že stárneme, začínáme umírat a byla by škoda se setkávat jenom na pohřbech a proto zorganizovala toto přátelské setkání. Ze 70ti pozvaných se zúastnilo 44 paragánů. Ne všichni z pozvaných se o…

Details

10.10.2015 výstup na Slemä

V sobotu 10.10.2015 v 5.30 ráno se devíti členná skupina veteránů ve dvou autech vypravila na pozvání do Žiliny, odkud se pak autobusy jelo do Liptovského Hrádku a dále do osady Michalovo, kde jsme s autobusů vystoupili a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna ta početnější nasedla na připravené nákladni auta a byla vyvezena do…

Details

Upřesnění plánu činnosti do konce roku

10.10.2015 účast na výstupu na Slemä, pořádá KVV Žilina a 5.pluk zvláštného určenia Žilina 14.10.2015 v 15.00 bowling na devítce 26.10.2015 asistence při kladení věnců v Otrokovicích, sraz v 15.30 u starého kostela 27.10.2015 asistence pří kladení věnců ve Zlíně u pomníku T:G:Masaryka, sraz v 9.45 3.11.2015 posezení U Zdi, sraz v 16.00 4.11.2015 výbor…

Details

Sportovní odpoledne na letišti Štípa

Na letišti ve Štípě jsme uspořádali v úterý 22.9.2015 sportovní odpoledne. Počásí nám vyšlo, nebylo ani horko ani zima. Děvčata se postarala o dobroty, Franta se přihlásil na grilování špekáčků, Grigorij přinesl harmoniku, tak jsme se mohli pustit do sportování. Discipliny byly hod šipkami na terč, přinesl a na starost si vzal Luboš Červinka, střelba…

Details

Sportovní hry Prostějov

16.až18.9.2015 se na letišti v Prostějově uskutečnil sedmý ročník sportovních her, uspořádaný KVV Prostějov. Náš KVVV Zlín reprezentovali Zdeněk Körber, Jindřich Kořenský a Petr Hlavinka. V celkovém pořadí družstev se umístnili na šestém místě. V jednotlivých disciplínách se Jindřich Kořenský umístnil na prvním místě v šipkách a Petr Hlavinka na prvním místě v hodu granátem…

Details

12.9.2015 memoriál plk. Šediny

V sobotu 12.9. KVV Holešov uspořádal první ročník memoriálu plk.Šediny. Jedná se o orientační závod pro všechny generace, aby se děti naučily od starších orientovat v přírodě. Soutěže se zúčastnilo deset družstev. Družstva byla většinou složena dědeček, syn nebo dcera a vnoučata. Náš KVVV Zlín zastupovala rodina Kořenských, která se umístnila na druhém místě. Zvítězilo…

Details

Úmrtí člena

Včera ve středu 2.9.2015 zemřel po dlouhé nemoci náš dlouholetý člen kolega Jaroslav Bartík ve věku 85 let. Poslední rozloučení bude ve Zlínském krematoriu na Lesním hřbitově v pondělí 7.září v 9.45 hodin.

Opět U Zdi

V úterý 1.9.2015 jsme se opět po dlouhé době a střídání různých restaurací sešli v  pivním baru U Zdi. Kolega Zdeněk Körber nás seznámil se soutěžemi, které v brzké době budou. Jedná se o první ročník memoriálu plk. Šediny, který se uskuteční 12.9. v Holešově a o sportovní dny v Prostějově. V Prostějově nás budou…

Details

Odhalení pamětní desky Františku Miličkovi

Dne 1.9.2015 byla  v Bojkovicích, na ZŠ, za účasti šesti členů KVVV plk. Maděry Zlín odhalena pamětní deska Františku MILIČKOVI, rodákovi z Bojkovic.Jmenovaný získával a předával od listopadu 1940 zpravodajské informace pro zpravodajskou organizaci v Praze a tyto byly předávány do Londýna. Dne 3.12.1941 byl zatčen a vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Dne 3.2.1942…

Details

Setkání 2015 Prostějov

20.-22.8.2015 se v Prostějově uskutečnilo po pěti letech už páté setkání bývalých příslušníků výsadkového vojska, pořádané u příležitosti 55.výročí působení útvaru 8280 v Prostějově a 25. výročí založení Klubu výsadkových veteránů v Prostějově. Prezentace proběhla ve čtvrtek v Leteckých kasárnách a odtud nás přepravili autobusy do výcvikového prostoru na Hamry, kde jsme byli ubytováni a…

Details

Kasárna

V úterý 28.července uspořádal KVVV Zlím po dlouhé době opět návštěvu Kasáren. Luboš Červinka domluvil ubytování na chatě lyžařského klubu Javorník, kde byla v tu dobu volná kapacita. Po ubytování jsme se šli projít po známých místech a před večerem jsme rozdělaji oheň a opekli si špekáčky na večeři a v družné zábavě vzpomínali na…

Details