Omlouvám se kolegyním a kolegům, že jsem v důsledku problémů s počítačem nemohl publikovat v roce 2020 zprávy o činnosti našeho klubu.