Aktualizováno 25.8.2021

Předsedou KVVV Zlín je Jindřich Indra

PARADESANTNÍ  JEDNOTKY  –  MEČE ARMÁDY HROT!

      Klub výsadkových veteránů (dále jen KVV) ve Zlíně založil kolega Přemek Svozil spolu s Františkem Pospíškem  v roce 1998. Předtím se scházeli na setkáních příslušníků 71. pěšího praporu čs. Parašutistů, kteří byli u zrodu prvních paradesantních jednotek v tehdejší ČSR.

    Přemek spolu s Frantou dali dohromady partu paragánů z řad bývalých spolubojovníků a sokolských parašutistů, kteří jsou hrdi na svou příslušnost k elitním výsadkovým jednotkám naší armády a založili KVV ve Zlíně. Mezi prvními byli Jarda Zelinger, Ruda Branda, Milan Bartůněk, Luboš a Franta Červinkovi, Miloš Pytela, Karel Peruťka a další. První skupina asi 20 ti osob si zvolila výbor, kterému předsedal Přemek Svozil a tajemníkem  byl zvolen Franta Pospíšek . Jádro těchto veteránů tvořili  parašutisté, kteří prošli výcvikem v tehdejším Sokole a staří  superveteráni kteří byli prvními dobrovolníky rodícího se výsadkového vojska v roce 1947 ve Stráži pod Ralskem, Zákupech, Borečku a Hradčanech a taky ti mladší, kteří po přesídlení výsadkového vojska sloužili v Žilině, Košicích, Sabinově, Prešově, Holešově, Prostějově a dalších místech v  ČR.

.

    Náš KVV ve Zlíně oslavíl patnácté výročí založení. Za patnáct let se rozrostl na 56 členů a 20 příznivců z řad manželek, družek a sponzorů, ale bohužel stárneme a vymíráme a členská základna se stále snižuje. Je potřeba získávat mladší kamarády do klubu. Měli jsme také v klubu dva válečné veterány. Jedním z nich byl plk.v.v. Vladimír Maděra, který prodělal výcvik v Anglii, ale pro zranění které měl při seskoku nebyl nasazen do bojových akcí a působil ve zpravodajském oddělení. Po válce pak byl jedním ze zakladatelů výsadkových jednotek a taky konstruktérem našeho padáku VJ-1. Zemřel v roce 2013 ve věku  96 let. Druhým válečným veteránem byl plk. v.v. Jan Ivan Lukášek, který po útěku z pracovního tábora se dostal do SSSR, kde byl vycvičen a vysazen v prostoru Břeclavi, kde prováděl zpravodajskou činnost až do příchodu Rudé armády. Taky on byl u zrodu výsadkových jednotek, od roku 1951 byl velitelem výzkumné stanice a opravny padáků na Borečku, je držitelem tří světových rekordů v té době, z toho jeden výškový z 11600m. Byl taky jedním z instruktorů Izraelské Hagany, cvičil i pana Herzoga, který byl pak v letech 1983 až 1993 Izraelským prezidentem. Zemřel v roce 2009 ve věku 86 let.

    Život v klubu je organizován podle plánu činnosti, který schvaluje členská schůze. Velmi úzce spolupracujeme s KVV Prostějov, ale taky s kluby z Holešova, Prahy, Liberce, Chrudimi, KVV ze Slovenska pak Žilina, Bratislava, Prešov a Trenčín. Organizujeme různé sportovní a kulturní akce jako střelby, házení šipek, Bowling, oslavy MDŽ, MDD, pietní vzpomínky za padlé v II.světové válce, ale taky si někteří, kterým to zdraví dovolí ještě rádi skočíme z letadla na padáku. Na svých setkáních si neustále připomínáme tradice našich elitních výsadkových jednotek, které byly založeny za II. světové války v Anglii a Sovětském svazu a na ně pak navazovalo i naše bojové umění. Museli jsme být ve všem lepší, než druzí to je rychlejší, přesnější, spolehlivější, tvrdí  jak železo, umět přežít v extrémních podmínkách, být silní, nebojácní, samostatní, být jednička v ovládání bojové techniky a odhodlaní splnit každý bojový úkol. Od Anglických elitních jednotek jsme taky převzali symbol-červený baret, který rádi nosíme při slavnostních příležitostech dodnes a jsme na něj stále hrdi. Jsme hrdi na to, že jsme sloužili u elitních výsadkových jednotek  které byly jsou a budou   MEČE  ARMÁDY  HROT! Dokazují to úspěchy 601 skupiny a 102 průzkumného praporu z Prostějova a 43 motorizovaného výsadkového praporu z Chrudimi na misích v Kosovu a Afganistánu.